Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 216
2/2016
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Quo vadis, Európa? Tak túto otázku si dnes kladie čoraz viac ľudí. Niežeby na to v minulosti nebolo dostatok príležitostí, ale časy, v ktorých žijeme, sú predsa len čímsi špecifické. Mnohé veci sa totiž dali (svojvoľne?) do pohybu, a tak...
Nehanbime sa za evanjelium
2
biblické slovo
Vy sa však majte na pozore. Pre mňa vás budú vydávať súdom, budú vás v synagógach biť, budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Keď vás budú viesť, aby vás...
Humanisti, filantropi či tajomní svetovládcovia? (1)
3
téma
Téma slobodomurárstva je v európskom myslení stále atraktívna a vyvoláva emócie. Hlavnou príčinou je skutočnosť, že ide o tajné združenia a tajuplnosť vždy zákonite vedie k dohadom a fantáziám. Preto i o tomto hnutí...
Nechceme nikoho obracať ani nikoho miasť
10
rozhovor
Chasidizmus je ortodoxné hnutie ľudovej mystickej zbožnosti východoeurópskych Židov, pre ktoré je typické radostné až extatické prežívanie viery vyjadrené predovšetkým tancom a spevom. Niektorým ľuďom sa ich spôsob života môže zdať...
Chasidské niguny
13
téma
Tak ako vo všetkých iných náboženstvách, aj v judaizme vzniklo množstvo podskupín, odnoží, smerov a siekt. Jedným z najdôležitejších a zároveň najzaujímavejších hnutí vnútri judaizmu je tzv. chasidizmus (hebr. Chasidut). A ako...
Islam a moslimská komunita na Slovensku
15
rozhovor
V západnej kultúre sa v posledných dvoch desaťročiach stal islam snáď najfrekventovanejšou témou. Dôvodom sú nielen časté teroristické akcie, ktoré sú s ním spájané, ale i skutočnosť, že ide o najrýchlejšie rastúce...
Radikálna reformácia Tomáša Müntzera
18
téma
V súčasnosti často dochádza k rozdúchavaniu náboženských emócií. Za týmto rozdúchavaním spravidla stoja náboženskí vodcovia, ktorí sú presvedčení o svojom božskom povolaní zriadiť Božie kráľovstvo na zemi, ako aj o svojom...
Hlbinná ekológia – ochrana prírody, alebo nové náboženstvo?
24
téma
Žijeme v období kríz. Neustále sme konfrontovaní s ekonomickou či ekologickou krízou, často sa hovorí o kríze hodnôt, morálky alebo spoločnosti ako celku. Pri hľadaní východísk siahame po rôznych riešeniach, niekedy alternatívnych...
Kresťania v krajinách Blízkeho východu (2)
29
téma
Irak sa často spája so Saddámom Husajnom, vojnou, terorizmom a Islamským štátom. Avšak je i krajinou, ktorej patrí prívlastok kolíska civilizácie. Vďačí za to predovšetkým dvom riekam a s nimi spojenou úrodnou pôdou, na ktorej mohli...
Náboženstvá pred príchodom Svetla (10)
34
téma
Konfucionizmus je filozoficko-náboženský systém, ktorý ovplyvnil myslenie a správanie obyvateľov celej východnej Ázie počas viac ako dvoch tisícročí. V pravom zmysle slova ale nie je náboženstvom, pretože neobsahuje všetky klasické náboženské...
Ranokresťanské sekty v prvých troch storočiach (6)
39
míľniky dvoch tisícročí
Náboženský smer naasénov, ktorý si priblížime v tejto časti seriálu, patrí ku gnostickým prúdom blízkym svojou teológiou učeniu setitov. Hneď na začiatok ale treba upozorniť na to, aby sme si ich nemýlili s esénmi. Ide totiž o dva odlišné...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
MOSKVA – Svetová pravoslávna synoda pripravovaná pol storočia je v ohrození, pretože účasť na júlovej akcii na Kréte...
NEMECKO – K temnejším kapitolám nemeckých dejín patrí i sektárska kolónia v Čile, ktorú založili Nemci. Za miesto...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB