Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte." (Ef 5, 6 – 11)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 215
3/2005
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Aj vy ste sa už stretli s otázkou, prečo je na svete toľko náboženstiev, keď Boh je iba jeden? Túto otázku možno počuť aj obrátene: Ak je Boh iba jeden, sú všetky náboženstvá pravé? Nechcem v tejto chvíli polemizovať nad odpoveďou, pretože predpokladám,...
Svetlo a tma
2
biblické slovo
Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi! Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom, a aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme predsa chrám...
Sisyfov boj s veternými mlynmi
3
rozhovor
Rozhovor s RNDr. Jiřím Grygarom, CSc. (1936), vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky a členom výboru Českého klubu skeptikov Sisyfos. Na Slovensku je známy ako popularizátor astronómie a protagonista úspešnej televíznej relácie...
Tajomstvo Da Vinciho kódu
7
téma
V čase minulého režimu vyšla knižka A Biblia má predsa pravdu. Pamätám si, že dielo spôsobilo veľký rozruch a každý pravdychtivý si chcel knižku prečítať. Navyše knižka po preložení bola verejne dostupná i v krajinách východného bloku. Čítala som ju...
Záhrobné impérium reverenda Moona
12
téma
O hnutí kórejského mesiáša Sun Myung Moona (San Mjung Mun) sme v Rozmere písali už viackrát. Tým, ktorí tieto články nečítali, Munovo spoločenstvo v úvode predstavíme a potom sa budeme venovať menej známym i novým faktom týkajúcich sa vývoja Munovej cirkvi...
Pôsobenie liečiteľských kultov v krajinách bývalého ZSSR (1)
16
téma
Lekárska pomoc v Rusku je málo spoľahlivá, ale zato veľmi drahá. To je jeden z dôvodov, prečo sa v médiách objavujú najrozličnejšie inzeráty sľubujúce uzdravenia zo všetkých chorôb. Prirodzene, taká ponuka priťahuje pozornosť čoraz väčšieho množstva...
Svedkovia Jehovovi a teológia Veľkého Babylona
20
téma
Svedkovia Jehovovi radi zdôrazňujú, že určité vieroučné prvky či zvyky praktizované v lone ortodoxného kresťanstva boli prevzaté z pohanských obyčajov. Často na to nemajú ani priame dôkazy - vo svojich tvrdeniach sa odvolávajú len na domnienky a poukazujú na...
Svedkovia Jehovovi a Cheopsova pyramída
23
téma
Svedkovia Jehovovi sa vzdali názorov na Cheopsovu pyramídu, ktoré hlásal ich zakladateľ, pastor Charles Taze Russell (1852 - 1916). Nedokázali sa však celkom oslobodiť spod jej znamenia. Prečo? Každý, kto navštívi Russellov hrob v Pittsburghu, uvidí vedľa jeho...
Náboženstvo na streche sveta (1)
27
téma
Pred päťdesiatimi piatimi rokmi vtrhla na povel Mao Ce-tunga do Tibetu čínska armáda, obsadila ho a pripojila k Číne. Vývoj jednej z najzvláštnejších svetových kultúr bol prerušený a definitívne zmenený. Tajomná, nedostupná krajina na streche sveta bola...
Goetheanum – svetové centrum antropozofie
32
zo zahraničia
Pre náboženský život je typické, že sa realizuje v náboženských centrách. Náboženské objekty so svojou architektúrou komunikujú okolitému svetu posolstvo - svetonázor svojich staviteľov. Podobne je to aj so svetovo známym antropozofickým centrom Goetheanum...
Kresťanskí heretici v staroveku (3)
33
míľniky dvoch tisícročí
Kruté Deciovo prenasledovanie kresťanov v rokoch 249 - 251 spôsobilo rozšírenie tzv. lapsi (padlých). Keď však pominulo, títo sa znovu hlásili do cirkvi. Tak vznikol problém ich prijatia či neprijatia, ktorý prepukol do zápasu medzi zástancami mierneho a prísneho...
Listáreň
34
listáreň
V minulom čísle ste písali o Amway. Chcel by som sa informovať o firme Herbalife, či takisto nepatrí medzi komerčné kulty. Nie je náhodou spojená aj s okultizmom?
Louvre otvoril brány Da Vinciho kódu
36
monitoring tlače
FRANCÚZSKO – V Louvri nemajú filmárov príliš radi. Napriek tomu sa tam minulý týždeň po päťročnej prestávke objavil veľký filmový štáb, ktorý začal nakrúcanie filmovej verzie bestselleru Da Vinciho kód. Jeho autor Dan Brown nemal záujem, aby bola jeho...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
ČÍNA – „Katolíkov v krajine čínska vláda začala ešte tvrdšie prenasledovať - režim ich chce vykynožiť," vyhlásili zástupcovia...
„Myslenie New Age preniká do cirkevných kruhov," hovorí poradca Argentínskej biskupskej konferencie José Baamonde. J. Baamonde je profesorom...
VATIKÁN – Kongregácia pre klérus potvrdila rozhodnutie biskupa Josepha F. Martina, ktorý zakázal Spoločenstvo sv. Jána sídliace v jeho...
IZRAEL – Predstavený františkánskej kustódie páter Pierbattista Pizzaballa v nedeľnom vydaní talianskeho denníka Corriere della Sera...
BRUSEL (EPD) – Belgická vláda odmietla žiadosť Scientologickej cirkvi (SC), ktorou sa uchádzala o priznanie statusu oficiálne uznaného...
TALIANSKO – Ako informovala talianska agentúra Aciprensa, talianska slobodomurárska lóža prijala do svojich radov katolíckeho kňaza....
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB