Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 160
2/2001
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
V čase, keď vyjde toto číslo Rozmeru, mnohí z vás si možno budú užívať radostné chvíle dovolenky. Vtedy sa človek nerád zaoberá problémami - jednoducho si chce oddýchnuť a k oddychu patrí pokoj a sladké leňošenie. No s pokojom to nie je vždy také...
Dvere do života večného
2
biblické slovo
I povedal im Ježiš znova: Amen, amen, hovorím vám: Ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať, a nájde pastvu. Zlodej prichádza,...
Vydajme spoločné svedectvo o pravde
3
rozhovor
V minulom čísle sme uverejnili rozhovor s biskupom Mons. prof. ThDr. Františkom Tondrom, predsedom Konferencie biskupov Slovenska, a prisľúbili sme, že na podobné otázky odpovie aj doc. ThDr. Július Filo, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a...
„Svetlá budúcnosť“ pre naše deti
5
kauza
Pomerne pokojnú hladinu dovolenkového obdobia opäť rozčerila joga. Známa kauza, ktorej predmetom je zavedenie telesných, dychových a relaxačných cvičení na všetky stupne škôl podľa systému Joga v dennom živote, graduje. Na stretnutí 29. mája, kde minister M....
Quo vadis, Hare Krišna?
8
téma
Zakladateľ a hlavný ideológ hnutia Hare Krišna (ISKCON - Medzinárodná spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu) svámi Prabhupáda ešte počas života povolal 25 svojich učeníkov za členov Ustanovujúcej Rady ISKCONu (Governing Body Commission - GBC) predovšetkým...
Svet bizarných čísel
12
téma
UFO, mimozemšťania, galaxie. To sú slová, ktoré sa v súčasnosti často skloňujú. Zo všetkých strán počúvame o rôznych dôkazoch existencie mimozemských civilizácií, mnohí ľudia sú presvedčení, že od stretnutia s nimi nás delí už iba krátky čas, ba...
Rock pre satana
15
téma
Nato, aby boli rockoví muzikanti schopní čo najlepšie zahrať jednotlivé rytmy privádzajúce poslucháčov k úplnému pôžitku, veľmi usilovne študovali svadobné zvyky, rôzne druhy mágie a zaklínania praktizované medzi africkými kmeňmi či v strediskách vúdú....
Aj démon si organizuje svoju „cirkev“
17
rozhovor
To, čo viem o satanistických sektách, je od ľudí, ktorí sa s veľkým úsilím a rizikom rozhodli z nich odísť. Odchádzajú poznačení diabolskými vplyvmi, ktoré im spôsobujú veľké utrpenie a na svoje oslobodenie potrebujú exorcistov. Kto sa rozhodne odísť zo...
Ruky preč od okultizmu
18
svedectvo
Svedectvo pátra Jacquessa Verlinda o podceňovaní praktík, ktoré sa zdajú byť neškodné, v skutočnosti sú však mimoriadne nebezpečné.
Fyzika verzus okultizmus
21
téma
Podnetom na napísanie tohto článku bola útla a mimoriadne vydarená publikácia Mgr. Pavla Hucíka Parapsychológia z pohľadu kresťanstva, v ktorej autor podáva prehľad rôznych mimozmyslových a v podstate aj mimorozumových javov. Uvádza tu rozličné teórie, ktoré...
Kineziológia – liečenie, alebo sugescia?
24
téma
Metódu kineziológie vyvinul Dr. George J. Goodheart v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a s využitím jeho koncepcie zostavil Dr. J. Thie učebný materiál s názvom Dotyky pre zdravie. Systém Three in one concept (Tri v jednom) nazývaný aj One brain (Jednotný mozog)...
Rozporuplné názory v čase vrcholného stredoveku (2)
27
míľniky dvoch tisícročí
Z heretických hnutí, ktoré sa prejavovali v období vrcholného stredoveku, sa udržala predovšetkým skupina valdenských. Ich najradikálnejšia odnož - lombardská - mala v 14. storočí prívržencov v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Čechách, ale aj v Rakúsku, Uhorsku a...
Grzegorz Fels: Dwa oblicza Hare Kriszna
28
recenzia
Táto recenzia je trochu atypická. Vlastne to ani nie je recenzia, ale predstavenie mojej publikácie, v ktorej chcem ukázať druhú, určite menej známu tvár hnutia Hare Krišna. V čase, keď sa táto sekta v Poľsku (a zrejme i v celej strednej a východnej Európe)...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
FRANCÚZSKO – V zložitom zápase proti sektám vyzbrojil francúzsky parlament sudcov účinnejším aparátom. Nový zákon prijatý 30....
NEMECKO – Počet moslimov žijúcich v Nemecku sa zvýšil na 3,2 milióna. Z toho je 81 % sunitov a 17 % šiitov z najrôznejších...
VATIKÁN – „S veľkou ľútosťou sme sa dozvedeli o čine arcibiskupa Emmanuela Milinga" - povedal 28. mája hovorca Vatikánu Joaquin...
VATIKÁN – Neposlušný arcibiskup prepadol do osídel sekty, ktorá chce údajne ovládnuť svet. Vatikán je šokovaný. Pápež Ján Pavol II....
USA – V dňoch 4. - 5. mája 2001 sa v New Jersey konala medzinárodná konferencia Cults, Conversions, Science, Harm (Kulty, konverzia, veda...
FRANCÚZSKO – Pracovné zasadnutie venované ilegálnym aktivitám skupín sektárskeho charakteru v Európe sa konalo 14. - 15. júna t. r. v...
HOLANDSKO – Protestantskí odborníci varovali v Holandsku pred satanistickými vplyvmi novej počítačovej hry. „Hra ponúkaná v dvoch...
RUSKO – Ako informoval britský Inštitút pre východnú Európu Keston College v Oxforde, v súčasnosti je v Rusku zaregistrovaných 20 200...
FRANCÚZSKO – Francúzsky vyšetrovateľ podal žalobu proti Scientologickej cirkvi regiónu Ile-de France pre zavádzajúce reklamy a pokusy...
FRANCÚZSKO – V Grenobli sa 17. apríla 2001 začal súdny proces s členom sekty Rád Chrámu Slnka, ktorej 74 členov prišlo o život...
FRANCÚZSKO – Viaceré francúzske hnutia za občianske práva protestovali proti udeleniu víza Prem Pal Singh Rawatovi vystupujúcemu ako...
USA – Ostrejšie zásahy vlády prezidenta Georga Busha proti porušovaniu náboženskej slobody v početných krajinách sveta žiadala...
NEMECKO – Úrad pre ochranu ústavy pozoruje scientológov v Saarlande. V Nemecku má povolenie pozorovať Scientologickú cirkev (SC) Nemecka...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB