Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 271
3/2000
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Prednedávnom som mal možnosť obdivovať na brehu mora jeho nekonečnosť a v tichosti sa započúvať do hudby vytrvale prichádzajúcich vĺn. V takýchto momentoch si človek zvykne citlivejšie ako inokedy uvedomiť Božiu všemohúcnosť i blízkosť a na myseľ mu...
Netolerantná tolerancia
2
biblické slovo
Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma poznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa...
Sloboda áno, deštrukcia nie
3
rozhovor
Rozhovor s JUDr. Jánom Juranom, riaditeľom cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR
Dve tváre jogy
6
téma
Do nášho každodenného života preniká mnoho nových slov a pojmov, pričom často nie je jasné, čo znamenajú. Pre nás kresťanov je dôležité, aby sme sa s týmito pojmami zoznámili a lepšie im porozumeli. Inak nebudeme vedieť k pojmom sprostredkovaným slovami...
Hnutie obnovy v Duchu Svätom
9
téma
Ako hnutie obnovy v Duchu Svätom, alebo tzv. pentekostálne hnutie (z gréc. pentekosta = päťdesiat; pentekostes = židovské Letnice) sa nazýva široký prúd entuziastického kresťanstva, ktorý sa objavil začiatkom 20. storočia a vyznačoval sa tým, že kládol dôraz...
Raëliáni a Elohím
14
téma
Nedávno sa na internete objavila nová slovenská stránka jedného z pozoruhodných náboženských prúdov - raëlián (http://www.home.sk/www/rael). Jeho stúpenci sú zaujímaví už tým, že sa veľmi ostro ohradzujú proti tomu, keď ich hnutie niekto nazýva...
Je ľudstvo iba vesnírnym outsiderom?
18
polemika
V poslednom čase sa množia posolstvá mimozemšťanov odhaľujúce „vyvoleným" kontaktérom s vesmírnymi civilizáciami „skutočné", nie priveľmi optimistické postavenie našej planéty a jej obyvateľov. Sú tieto „duchovné" odhalenia pravdivé, alebo sú iba...
Hľadanie v mútnych vodách (3)
19
svedectvo
Môj zdravotný stav sa začal zhoršovať. Bolo leto a brat ma pozval na východné Slovensko so slovami, že má prísť akýsi misionár z Ameriky. Vyhovoril som sa, že v uvedenom termíne nemôžem prísť, no v duchu som si pomyslel, že pre svätosť sa u neho nebude dať...
Kresťanstvo a budhizmus (1)
21
téma
Budhizmus sa teší na tzv. kresťanskom Západe veľkej popularite. A to nielen medzi odborníkmi, ako to bolo v minulosti, ale aj medzi širokou masou laikov, dychtivých po pravde. Svedčí o tom jednak obrovská záplava odbornej i populárnej budhistickej literatúry,...
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
26
centrá S
Demokracia zaručuje každému slobodu vyznania. Preto nič nebráni tomu, aby prekvital svetový trh náboženstiev - azda iba dokázateľná trestná činnosť v rámci jestvujúcej legislatívy danej krajiny. Na tomto pomyselnom trhu však neplatí zákon o ochrane...
Bludné náuky v období vrcholného stredoveku (3)
27
míľniky dvoch tisícročí
S panteistickými názormi o Bohu, svete a o duši sa môžeme stretnúť aj v učení filozofa Dávida z Dinantu († okolo r. 1215), ktorého náuka bola podložená silnými materialistickými názormi. Jeho spis Quaternuli v roku 1210 Parížska synoda odsúdila na...
Jean-Marie Abgrall: Mechanizmus sekt
28
recenzia
Pred časom sa na našom knižnom trhu objavila odborná publikácia Mechanizmus sekt známeho francúzskeho odborníka v problematike siekt a nových náboženských hnutí, člena francúzskej Medzirezortnej misie na boj proti sektám (MILS), psychiatra, kriminológa a...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Francúzska vedkyňa Brigitte Boisselierová, príslušníčka sekty Ateistické Raëlovo náboženstvo (Raëliánske hnutie), ktorej členovia...
Ministerstvo kultúry v ČR so zvýšeným záujmom začalo sledovať Náboženskú spoločnosť Jehovovi Svedkovia (ďalej NS JS) pre údajné...
Vo francúzskom parlamente v júli t. r. prerokovali návrh nového, veľmi prísneho zákona o sektách. Prvý článok uvedeného zákona...
Česká vláda schválila v júli t. r. vecný zámer zákona o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Navrhovaná...
Malajzijská armáda zajala v júli t. r. dvadsaťsedem dobre vyzbrojených príslušníkov sekty Bratstvo vnútornej sily. Oznámil to malajzijský...
Vo štvrtok 19. júla t. r. ugandská polícia oznámila, že konečný počet obetí apokalyptického kultu Hnutie za obnovu Desatora Božích...
Don Giuseppe Cozzolino, správca farnosti v Neapoli, zrušil vo svojej farnosti prijímanie Eucharistie na ruku, aby zabránil zneužívaniu hostií...
Až 400 čarodejníkov najmä zo severnej Ugandy sa zrieklo svojich praktík a začlenilo do Cirkvi Krista Kráľa v hlavnom meste Ugandy Kampale....
Pápež Ján Pavol II. včera opätovne vyjadril svoj nesúhlas s akoukoľvek formou ľudského klonovania a označil tento spôsob reprodukcie za...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB