Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte." (Ef 5, 6 – 11)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 203
3/1999
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
Myslím si, že väčšina z Vás mi dá za pravdu, keď poviem, že fenomén novej religiozity je dnes viac ako aktuálny. Ľudia, ktorí sa prestali nadchýnať výdobytkami vedecko-technickej revolúcie, alebo sa necítia vo svojej koži v tej-ktorej inštitúcii, začínajú...
A mnohí prídu, aby vás zviedli
2
biblické slovo
V ľude však bývali aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu.  A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia...
Kráčajme po Pánových cestách
3
rozhovor
Rozhovor s Mons. Rudolfom Balážom, predsedom Konferencie biskupov Slovenska
Kontaktéri s mimozemšťanmi
6
téma
V ostatnom čase sa v spoločnosti začína objavovať fenomén, ktorý sa spočiatku zdal, že s náboženstvom nemá nič spoločné. Na rôznych miestach sa začali schádzať ľudia, ktorí veria v komunikáciu s mimozemšťanmi. Stretnutia dnes prebiehajú v spoločenských...
Posolstvo Grálu
8
téma
Keď po roku 1989 začalo v bývalom Československu legálne pôsobiť množstvo obnovených i nových duchovných prúdov, dalo sa odhadovať, aký ohlas budú mať v nových podmienkach a koľko stúpencov pravdepodobne získajú. No málokto by vtedy uhádol, že väčšinu...
Psychotronika – zdanie a skutočnosť
13
téma
Jedným z problémov, ktoré znepokojujú nielen vedcov a odborníkov z rozličných oblastí, ale aj značnú časť vecne a triezvo zmýšľajúcej verejnosti je rozsiahly priestor, ktorý venuje naša tlač, rozhlas a televízia nekritickým informáciám o rozličných...
Je kresťanstvo iba jednou z mnohých ciest?
16
polemika
Často počuť názor, že kresťanstvo je iba jednou z mnohých ciest vedúcich k Absolútnu - k Bohu a že v podstate nezáleží na tom, ktorou cestou sa človek vyberie, ale na tom, aby došiel k cieľu. Je však toto tvrdenie oprávnené, naozaj Boh vo svojej...
Sekty v Rusku (1)
17
zo zahraničia
Tento článok je vlastne sociálna štúdia. Tí, čo podporujú sekty, nechávajú sa často počuť, že tieto organizácie sa ustavične menia k lepšiemu. Podľa tohto názoru nové náboženské hnutia (NNH) už prekonali svoju počiatočnú, fanatickú fázu a teraz sú...
Kineziológia – metóda jednotného mozgu
20
téma
Kineziológia sa označuje ako metóda vedecká, avšak väčšina odborníkov z radov lekárov ju považuje len za jednu z mnohých liečiteľských metód, ktoré stoja a padajú na ľudskej naivite. „Je to zázračná metóda, ktorá ľuďom naozaj pomáha," hovoria...
Bludné náuky v období raného stredoveku (1)
23
míľniky dvoch tisícročí
Obdobie raného stredoveku je charakteristické aj obdobím istej nediskutovateľnej viery a priam príkladnej podriadenosti učiteľskému úradu Cirkvi. Kresťanský Západ ostal vo svojom teologickom smerovaní takmer nedotknutý. Jednou z príčin bolo aj sťahovanie...
Roztopašné Deti Božie
25
téma
Od svojho vzniku na konci šesťdesiatych rokov je náboženská organizácia Deti Božie vďačným terčom protikultových organizácií, predmetom veľkého záujmu médií i vyšetrovania policajných orgánov najrôznejších krajín po celom svete. Obviňovaná býva...
Nič nového pod ezoterickým slnkom
29
fotoreportáž
V dňoch 18. - 19. septembra 1999 sa v Bratislave uskutočnil už 9. ročník ezoterického festivalu. Jeho mottom tentoraz bolo: Láska, najsilnejšia energia 21. storočia. Nie je náhoda, že sa láska ako najhlbší ľudský cit v týchto kruhoch spája so slovom...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Dňa 22. júna 1999 bola vďaka kompromisom v Európskom parlamente (EP) prijatá Rezolúcia o kultoch v Európskej únii. Pôvodne mali tento text...
V Európe sa má v budúcnosti intenzívnejšie bojovať proti sektám. Preto parlamentné zhromaždenie Rady Európy odporúčalo Rade ministrov...
Komisia na skúmanie siekt pri francúzskom parlamente žiadala početné zmeny a doplnky v zákonoch. „Sekty sú v hospodárskej oblasti stále...
Francúzsky súd odsúdil sektu Mandarom na to, aby dala strhnúť 33 m vysokú sochu, ktorú postavila v provensálskom meste Castellane....
Dňa 8. júla 1999 zakázala čínska vláda činnosť sekty Falun gong a uväznila niekoľkých jej členov. Tento prístup predstavuje najväčší...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB