Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 211
1/1999
Najčítanejšie články

Obsah

Editoriál
1
editoriál
V poslednom čase stále častejšie uvažujem o tom, prečo sa mladí, ktorí sú väčšinou kritickí k okoliu a veľmi citlivo vnímajú, kto to s nimi myslí dobre a kto sa iba pretvaruje, mnohí dokonca s vysokoškolským diplomom vo vrecku, nechajú zlákať niekým, kto...
Kristov kríž – svetlo života
2
biblické slovo
Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú. (Mt 24, 4–5)
Nachádzajme pravé hodnoty
3
rozhovor
V súčasnosti na Slovensku pôsobí vyše 40 siekt. V náboženskej terminológii toto slovo neznie príliš lichotivo, skôr naopak, má príchuť niečoho, čo je až príliš autoritárske, fanatické či demagogické. Napriek tomu v demokratickej pluralitnej spoločnosti...
Chuť kultu – Sri Chinmoy (1)
6
téma
Stretnutie trvalo približne pol hodiny. Prezident bol veľmi milý, skromný a bezprostredný, ako keby ani nebol politickou osobou. S potešením počúval štyri piesne, ktoré Sri Chinmoy zložil na jeho počesť; potom on a Sri Chinmoy odišli na osobný rozhovor do...
Fenomén zvaný scientológia (3)
10
téma
Od čias jej vzniku je okolo Scientologickej cirkvi stály rozruch. Väčšinová spoločnosť sa snaží jej pôsobenie zväčša obmedzovať, alebo ho aspoň kontrolovať. Scientológovia naproti tomu dobre ovládajú prax obťažovania, zastrašovania a žalôb. Tento rozruch...
Oddaní modrého boha
14
téma
Návštevníci niektorej zo západných metropol sa možno stretli s podivuhodným zástupom extaticky spievajúcich ľudí s vyholenými hlavami nesúcimi na kvetmi ovenčených alegorických vozoch sochy akýchsi prečudesných božstiev. Možno si v tej chvíli v duchu...
Odišiel Ježiš po svojom ukrižovaní do Indie?
18
polemika
Často sa stáva, že prívrženci rôznych náboženských skupín tvrdia o Kristovi, že nezomrel na kríži, ale že prekonal agóniu kríža, zotavil sa a odišiel do inej krajiny (do Indie, Japonska, Tibetu, Ameriky atď), aby tam pôsobil až do svojej staroby. Autori...
Služobníci Strážnej veže
19
téma
Svedkovia Jehovovi sa považujú za Božiu viditeľnú organizáciu, ktorú si vyvolil Boh, aby mu v dnešných časoch bola „komunikačným sprostredkovateľom" právd, pomocou ktorého treba poučovať Boží ľud na zemi. Svoju organizáciu a svoj život v nej chápu ako...
Chiliastické hnutia (1)
23
míľniky dvoch tisícročí
Medzi kresťanmi ranocirkevného obdobia sa vyskytoval aj veľmi rozšírený názor na skorý príchod Ježiša Krista - parúzia (z gréc. parousía = prítomnosť; v teologickom význame znamená spásonosnú Kristovu prítomnosť na konci časov). Očakávanie obnovy...
TM – cesta k dokonalosti? (1)
25
téma
Strana prírodného zákona je najrýchlejšie rastúca strana v Amerike. Vo voľbách v roku 1996 postavila 400 kandidátov na kandidátku v 48 krajinách a celkovo v USA získala vyše 2,5 milióna hlasov. Milióny občanov v tom čase podpísali petíciu, aby sa Strana...
„Mierový“ koncert „divotvorcu“ Sri Chinmoya
29
fotoreportáž
Možno ešte aj dnes vídať po Bratislave plagáty usmievavého staršieho holohlavého muža čokoládovej pleti, ako s meditatívnym výzorom hrá na violončelo či beží maratón. Vedľa fotografie sú majestátne titulky: „Mierový koncert Sri Chinmoya". Stovky...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Dňa 4. decembra 1998 vo veku 48 rokov pri autonehode tragicky zahynula Natália de Lemeny-Makedonová. Vo verejnosti bola táto bývalá učiteľka...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB