Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 271
1/2019
Najčítanejšie články

Legendy o Ježišovi

1/2007
Žil Ježiš v Indii?
21
téma
V súčasnosti mnohé kulty, najmä východnej proveniencie, rozširujú fámy o Kristovom pôsobení v Indii, odvolávajúc sa pritom na rôzne „historické" pramene. Príbehy, ktoré Ježišov život v tejto orientálnej krajine vykresľujú často veľmi...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB