Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 223
4/2018
Najčítanejšie články

Sekty a peniaze

4/2007
V mechanizmoch hospodárstva
14
téma
Mnoho siekt vykonáva hospodársku činnosť. Robia to prinajmenej z dvoch dôvodov: aby získali finančné prostriedky a tiež nových členov a stúpencov. Možno predpokladať, že od ľudí pracujúcich v podnikoch, ktoré sekty vlastnia, sa očakáva...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB