Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 271
1/2019
Najčítanejšie články

František Drtikol

4/2014
Rozporuplná mystika Františka Drtikola
29
téma
Nemecký teológ Jozef Sudbrack sa pri súčasnej inflácii terminológie pokúša zachrániť termín mystika, keď píše o trojakej mystike ako o skúsenosti seba samého, kozmickej skúsenosti a o skúsenosti Boha.1 Táto poznámka je...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB