Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 266
1/2019
Najčítanejšie články

Kurzy Šambaly

2/2004
Kto hľadá, nájde
3
rozhovor
Kto hľadá, nájde - hovorí stará ľudová múdrosť. Do scenára tohto príslovia sa však môžu vojsť podivuhodné obsahy. Totiž - ak hľadáme, spravidla vieme, čo chceme nájsť. Prekvapenie nastane, ak sa na konci nášho putovania objaví to, o čom sme ani...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB