Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 271
1/2019
Najčítanejšie články

Kurzy Šambaly

2/2004
Kto hľadá, nájde
3
rozhovor
Kto hľadá, nájde - hovorí stará ľudová múdrosť. Do scenára tohto príslovia sa však môžu vojsť podivuhodné obsahy. Totiž - ak hľadáme, spravidla vieme, čo chceme nájsť. Prekvapenie nastane, ak sa na konci nášho putovania objaví to, o čom sme ani...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB