Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 283
2/2019
Najčítanejšie články

Kulty a spoločnosť

4/2001
Kulty a spoločnosť
23
téma
Každá novovznikajúca náboženská skupina (pre ktorú tu používam pojem „nový náboženský smer") sa ocitá v napätí voči ostatným aktérom spoločenského života v časovom a priestorovom úseku svojej existencie. Po celý čas trvania tohto napätia je taký...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB