Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 162
3/2018
Najčítanejšie články

Kulty a terorizmus

3/2002
Terorizmus v sektách
22
konferencia
Z iniciatívy mesta Ruda Śląska a redakcie časopisu Sekty i fakty sa 14. júna 2002 v Mestskom kultúrnom stredisku v Rude Śląskej (mesto neďaleko Katovíc) konalo medzinárodné sympózium Terorizmus v sektách. Stretli sa na ňom hostia...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB