Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 187
3/2018
Najčítanejšie články

Nové náboženské hnutia

2/2000
Nové náboženské hnutia
11
téma
Nové náboženské hnutia sú vo svojej oslnivej nepriehľadnosti výraznými predstaviteľmi globalizácie náboženstva. Platí to v prvom rade geograficky, pričom podľa vzoru recipročného prieniku elementov v symbole jin-jang možno vychádzať z prítomnosti...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB