Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 132
2/2018
Najčítanejšie články

Sái Bába

3/2001
Zlaté vajcia od Sái Bábu
10
téma
Nedávno mali poľskí diváci možnosť vidieť v jednom z programov komerčnej televízie dokumentárny film venovaný indickému guru Sái Bábovi. S veľkým údivom i nedôverou pozorovali obrazovku, keď tento muž tmavej pokožky s bohatým účesom „vyčaroval"...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB