Medzi mladými ľuďmi rímskokatolíckeho vierovyznania vo veku 13 - 20 rokov bolo najviac záporných odpovedí na všetky tri otázky. Starší ľudia nad 50 rokov mali najširšie názorové rozpätie. Respondenti z kresťanských cirkví najväčším percentom (87 %) deklarovali, že neveria v reinkarnáciu. Vieru v existenciu UFO priznáva 35 % opýtaných. Uvádzame niektoré odpovede respondentov na položené otázky:

 

Vladimír (vek: 21 rokov; vzdelanie: študent VŠ; cirkevná príslušnosť: kresťan (bez upresnenia):

1. Myslím si, že nikto nevie, kedy to bude. Prikláňam sa k biblickej interpretácii, že to vie iba Boh. A osobne sa nazdávam, že to bude vtedy, keď to budeme najmenej čakať;

2. Neviem. Asi áno. Lebo aj keď som kresťan, zdá sa mi, že s kresťanstvom si to neodporuje;

3. Neviem, ešte som ich nevidel. Ale skôr áno. Prečo by sme v takom obrovskom vesmíre mali byť sami?

 

Zora (50, VŠ, Evanjelická cirkev a. v.):

1. Teórie o konci sveta môžu byť rôzne. Z hľadiska fyzikálneho alebo astronomického to ťažko dokážem posúdiť. Z hľadiska filozofického možno uvažovať o tom, či by to mal byť koniec v rámci „mikrosveta" alebo „makrosveta" a či sú „začiatok" a „koniec" určité „okamžité zmeny" alebo „vývojové procesy". Z hľadiska kultúrno-civilizačného si myslím, že súčasná úroveň morálky, duchovného rozvoja a sociálneho cítenia väčšiny ľudí je v takom hroznom stave, že by mohla byť predzvesťou konca určitej historicko-civilizačnej epochy;

2. Človek by nemal vysloviť jednoznačné stanovisko k veciam, ktoré sú mimo hraníc jeho súčasného poznania;

3. Je to dosť pravdepodobné.

 

Jozef (60, ZŠ, Rímskokatolícka cirkev):

1. Áno. Veď už aj tá príroda sa proti nám búri. A zavinili sme si to sami. Každá vec má obmedzenú životnosť a podlieha zániku. My sme to len urýchlili. Asi ten čas už prichádza a všetko - zemetrasenia, pohromy, záplavy, letecké, banské či iné katastrofy - tomu nasvedčujú. Prestáva to tu fungovať. Preto je možná aj katastrofa „konca sveta" ako nášho sebazničenia. Ale nemusí to byť práve v najbližších dňoch a už vôbec nie preto, že prichádza jubilejný rok (okrúhly letopočet);

2. Nezažil som nič také ani podobné, nemôžem to teda zodpovedne potvrdiť. Ale tí, čo sa vrátili do svojho tela a prežili svoju smrť hovoria, že schopnosť duše pobudnúť mimo tela je možná. Asi im treba veriť. Je to záhada, ktorú sa nám tak ľahko nepodarí vyvrátiť ani dokázať. Ale načo aj... Chlieb aj tak nebude lacnejší;

3. Ľudia spoznali a odhalili už veľa záhad, možno odhalia aj túto. Osobný zážitok s UFO nemám, ale čo nepoznám, ešte neznamená, že nejestvuje. Vždy je viac toho, čo človek nepozná, ako toho, čo pozná. Vždy boli, sú aj budú takí, čo vidia dopredu a v žiadnej epoche to nemali ľahké. (Ešteže ich dnes neupaľujeme!) Nie sme na tom rovnako v IQ ani v iných schopnostiach. Ak niekto komunikuje s bytosťami z iného sveta, nemusí to byť nevyhnutne blázon.

 

Július (50, SŠ, nepraktizujúci rímskokatolík):

1. Nie. Teórie o konci sveta sú také staré ako ľudstvo samo;

2. Nie. Čo - už aj duše sa recyklujú? Azda je nedostatok? Myslím si, že každý človek začína s úplne novou, čistou dušou!;

3. Nie. Keby existovali, boli by tu za istým účelom a keby chceli túto planétu, nenechali by nás ju ničiť, ako ju ničíme. Ak nás niekto pozoruje, určite je pozemského pôvodu.

 

Aleš (25, VŠ, Rímskokatolícka cirkev - rehoľník, Česká republika):

1. Spíše ano. Ono rčení: „Kam ten svět spěje..." má co do sebe, protože lidstvo se samo ničí - likvidace přírodních surovin ve velkém (ropa prý vydrží cca 30 let) a minimální kroky k nápravě - alternativní zdroje energie... A o mezilidských vztazích ani nemluvím. Z tohoto stavu lze vyvozovat jisté teorie konce světa;

2. Reinkarnace NE! Vzkříšení těla, nesmrtelnost duše a život věčný v novém těle oslaveném ANO!!!;

3. NE. Zelení mužíci, kapitán Aslan a pod., kteří nás chtějí zachránit do souhvězdí Blíženců či kam, jsou podle mne výplody choromyslné fantazie.

 

Pavla (48, VŠ, Rímskokatolícka cirkev):

1. Nie. Vo Svätom písme sa píše, že o tom dni a hodine nikto nevie, iba sám Boh. Je rozdiel medzi koncom sveta a koncom života. Na konci sveta príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, zasadne na svoj trón a bude súdiť všetky národy. Koniec života na tomto svete pre človeka nastane v deň jeho smrti, keď svoju dušu odovzdá Stvoriteľovi. Tento deň je začiatkom života večného;

2. Neverím. Vo Svätom písme to nie je podložené. V Písme je reč len o tajomstve vtelenia - ide o vtelenie Božieho Syna pôsobením Ducha Svätého, aby Boh mohol vstúpiť do života Panny, aby v čase, ktorý určil sám Otec, Boží Syn prišiel v tele na tento svet plniť vôľu Otca. Ako náš Spasiteľ a Vykupiteľ vzal na seba všetky hriechy sveta a na kríži ich zotrel. Svojím zmŕtvychvstaním nám dal nádej, že aj my po smrti vstaneme z mŕtvych tak ako on, ale už s osláveným telom. V Kréde vyznávame: verím... v tela z mŕtvych vzkriesenie a v život večný. Prevteľovanie duše sa vyznáva predovšetkým vo východných náboženstvách - hinduizmus, budhizmus a pod.; v kresťanskom náboženstve nemá miesto;

3. Ani v existenciu mimozemských civilizácií (UFO) neverím v tom zmysle, že by s ľuďmi komunikovali a ich pozorovali. Ide o preludy vo fantázii ľudí. Pripúšťam však, že na iných planétach mimo Zeme môže byť ešte život.

 

Richard (48, VŠ, Rímskokatolícka cirkev):

1. Som presvedčený, že i neveriaci ľudia rozmýšľajú nad koncom sveta, väčšinou v podobe rôznych katastrofických predstáv, často podporovaných hollyvoodskymi nezmyslami o zrážke hviezd, ekologickom zničení, či atómovou katastrofou; pre mňa je koniec sveta spojený s druhým príchodom Mesiáša, nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý v konečnom súde rozhodne, čo a ako ďalej; modlím sa za to, aby som z toho nemal strach a aby som sa nedostal do večného zabudnutia;

2. Pre mňa jediná a konečná „reinkarnácia" je vyjadrená v kréde: verím vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Každé iné „putovanie" duše z tela do tela je len výmyslom či želaním niektorých ľudí, čo nechcú byť zodpovední;

3. UFO - ako „undefinited fly object" určite je, veď ináč by ho nemohli takto pomenovať, keď ho už raz videli, ale spájať to s nejakými civilizáciami? Nie. A vôbec - pojem „civilizácia" je spojený len s ľudstvom, s človekom, so skupinou ľudí, neexistuje „civilizácia" zvierat, kameňov, stromov, preto aj keby bolo niečo vo vesmíre, čo by malo nejaké „ratio" asi by sa to nemalo spájať s pojmom „civilizácia"; tak ako Boh stvoril nebo a zem, na zemi človeka, na nebi hviezdy, je na nás, aby sme „objavovali", čo ešte nepoznáme; osobne si však myslím, že Pán Boh tam hore vo vesmíre asi príliš nešpekuloval, veď má dosť roboty s nami tu na zemi, tak načo by si to priťažoval ešte nejakými zeleno-modro-svetielkujúcimi ítí s anténkami, však?

 

Ján (61, VŠ, Evanjelická cirkev a. v.):

1. Tieto výmysly sú fatalistickou filozofiou, ktorá zneužíva nevedomosť laikov (a to je, žiaľ, väčšina ľudskej populácie) na despotizmus a ponižovanie slobody ducha. Je to neprijateľná dekadentná filozofia, odsúdená už v minulom storočí. Je až zarážajúce, akým ponižujúcim spôsobom sa „vtláča" do našej tlače západnými nedoukmi a vyvoláva pochybnosti o prírodných zákonoch. Tieto výmysly majú len jeden cieľ: spochybňovať tvorivú činnosť ľudí alebo ju rozbíjať, a tým vyvolávať zmätok a beznádej. Odporúčam jednoznačne: niet nijakého dôvodu na už len položenie takejto otázky;

2. Táto otázka je nad rámec ľudských schopností. Nikto neposkytol žiaden dôkaz. Ak sa vo „východných" filozofiách táto okolnosť uvádza, je to vec filozofie a je tiež súčasťou fatalizmu. Otázka nie je správna. Nemá zmysel, je imaginárna;

3. Boli podané rôzne dôkazy a zverejnené ako „utajované". Vzhľadom na kozmické vzdialenosti a „fyzickú" realitu vesmíru je to málo pravdepodobné. V tomto prípade nie je možné použiť biblické: nevideli a uverili, lebo tieto slová majú odlišný zmysel. Ak nechcem pripustiť „metafyziku", nie je to reálne. Na úrovni súčasných vedomostí je to prakticky nepochopiteľné, napriek mnohým „úkazom" a „dôkazom". Odpovedať „áno" alebo „nie", je to isté, ako tvrdiť pravdu o niečom, čo sa nedá vysvetliť.

 

Martin (29, VŠ, Rímskokatolícka cirkev):

1. Ježiš povedal, že nebudeme vedieť o dni ani o hodine, kedy sa to stane, len nejaké indície nám dal. No osobne si myslím, že je to dosť ďaleko;

2. Nie. Reinkarnácia nemá v kresťanstve miesto. Hlásajú to náboženstvá, ktoré nemali tú „drzosť" vyhlasovať, že Boh zostúpil na zem, aby zomrel za nás, a tak nám otvoril cestu k rajskej spáse;

3. UFO, myslím si, znamená lietajúci neidentifikovateľný objekt, no apriori to nemusí byť „marťan". Cirkev to nevylučuje, ja túto myšlienku nezatracujem, no je mi to jedno.

 

Dávid (29, VŠ, podľa papierov rímskokatolík, ale de facto 6 rokov gréckokatolík):

1. Koniec môže nastať kedykoľvek. Rôzne teórie, ktoré zdôvodňujú, že to iste nastane už čoskoro, v najbližších rokoch, sú podľa mňa absolútne neopodstatnené, vychádzajú z pomýleného fundamentalistického výkladu Písma. Myslím si, že z logického hľadiska ich argumentácia neobstojí. Na druhej strane sa mi zdá opodstatnené isté „čítanie znamení časov", z ktorého možno plynie, že nás čaká iste zložité, ťažké, prelomové obdobie, keď sa mnohým, doteraz neochvejným zatrasie, ale keď sa zrodí aj čosi nové, čisté, doteraz neznáme (mám na mysli radikálnu očistu Cirkvi);

2. Nie;

3. Nie.

 

Jiří (21, študent VŠ; Rímskokatolícka cirkev, Česká republika):

1. Ne. Věřím, že konec světa bude, ale kdy...? Nemyslím, že to bude vědět někdo dopředu (viz. „přijde zloděj v noci...");

2. Ne. Bohatě mi stačí jeden život;

3. Ne. Ale není to nijak zásadní – prostě jsem žádného „UFOna" neviděl, ani mi jeho existenci nikdo seriózně nedokázal.

 

Ľuba (33, VŠ, Evanjelická cirkev a. v.):

1. Áno aj nie. Áno preto, že je to aj v Biblii, ale „nie" v každom prípade, t. j. v prípade strašenia určitým konkrétnym dátumom, alebo vôbec časom, napr. že okolo roku 2000 a pod. Tomu jednoznačne neverím, pretože v Biblii stojí, že ten čas nepozná nikto. Pod „tým časom" sa tu myslí nielen koniec sveta, ale súčasne aj druhý príchod Ježiša Krista, ktorý bude nasledovať bezprostredne potom. Existujú však aj teórie, že Ježiš príde na Zem ešte „predtým", t. j. všetci kresťania budú vzatí na nebo ešte pred konečným zničením Zeme... Neviem presne, čo môžem chápať pod „rôznymi teóriami". Každá z nich určite vychádza z iných zdrojov poznania a ani tie, ktoré vychádzajú z Biblie, nemusia byť - a spravidla ani nie sú - „pravdivé", pretože zo svojich katastrofických scenárov zámerne vypúšťajú fakt o konečnom vykúpení prisľúbenom tým, „ktorí vydržia až do konca..." Tým by potvrdili - alebo aspoň museli pripustiť - najzávažnejšiu skutočnosť, ktorú pravoverný kresťan považuje za fakt, že totiž súčasne s koncom sveta sa približuje aj druhý príchod Ježiša Krista. A preto sú tieto teórie pre mňa - a podľa mňa pre každého kresťana, ktorý vie, čo číta, keď drží v rukách Bibliu - bez zdôraznenia tohto faktu absolútne irelevantné. Akokoľvek mnohé z Ježišových vyjadrení - najmä v statiach o Jeho druhom príchode, a o tom, čo mu všetko bude predchádzať - tomu nasvedčujú, že totiž „toto všetko musí prísť, ale ešte nebude koniec", si myslím, že všetky teórie stavajúce na tomto vyjadrení majú jediný cieľ - vytvoriť atmosféru strachu z „blízkeho" konca sveta okolo roku 2000, čo bude mať za následok hlboké „sklamanie" zo strany tých, ktorí uverili „falošným prorokom". Na otázku, prečo tomu uverili, nám aj im sv. Pavol odpovedá: „...lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.";

2. Skôr nie ako áno. To vychádza z predošlého, resp. z mojej neotrasiteľnej viery v Ježiša Krista, a teda aj vo všetko, čo povedal. Ale to neznamená, že by mi táto otázka nikdy nenapadla. Nejaký čas som sa s ňou aj zaoberala, najmä kým som hľadala na nesprávnom mieste - v predajni s ezoterickou literatúrou. Ale ani po „prebudení" som v tom nemala úplne jasno. Nezdalo sa mi, že by sa to nejako bilo s kresťanskou vierou. A nedávno som v Biblii našla vyjadrenie o dušiach tých, ktorí „vchádzali úzkou bránou" (ktorou je Ježiš Kristus - teda viera v neho, pre ktorú tu trpeli) a ktorí - keďže cez Neho vošli, cez Neho budú „môcť vchádzať aj vychádzať"... Už neviem, kde presne, ale ak by to aj znamenalo, že to možné je, tak ani v tom prípade sa to nezhoduje s učením o karme a reinkarnácii, pretože - podľa tohto vyjadrenia - by na návrat z večnosti na Zem nemali nárok duše, ktoré „neprešli úzkou bránou", t. j. cez Ježiša Krista, čo znamená, že by to mohli byť jedine kresťania... a to by znamenalo, že dnes by už celý svet bol kresťanský...;

3. To nemôžem potvrdiť ani vylúčiť. Veriť tomu by znamenalo nechať ohroziť vieru v Ježiša Krista ako Božieho Syna. Totiž tvrdenia a rôzne „dôkazy" o mimozemšťanoch a viera v ne majú za následok, že sa postupne vnášajú do najrôznejších oblastí života - vedy aj viery. A tým vnášajú zmätok do viery už o samotnom Nepoškvrnenom počatí, ktoré nahrádzajú čisto materialistickým - typicky zjednodušujúcim - tvrdením, že totiž Ježiš Kristus bol počatý vďaka mimozemšťanovi; a fakt Jeho nanebovzatia nahrádzajú - z ich pohľadu - „logickým" vysvetlením odchodu v UFO. Kto neverí Tomu, Kto jediný o sebe - a určite nie z prílišného sebavedomia - mohol povedať, že je Pravdou, ten si v tom nájde len ďalší „dôkaz" a dôvod, prečo neveriť...