Vydavateľ: Vyšehrad, Praha 2003, 108

Autor publikácie Hamás Massimo Introvigne je riaditeľom turínskeho Centra štúdií nových náboženstiev, spolupracovník jedného z najuznávanejších akademických periodík o medzinárodnom terorizme Terrorism and Political Violence. Slovenská odborná verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s jeho prednáškou vo februári 2004 v Bratislave. V slovenčine vyšli dve jeho kratšie práce: Nemáme kam ísť, iba hore - Nové náboženské hnutia a násilie a Islamský fundamentalizmus a terorizmus od Hamasu po Al Kaidu v publikácii Terorizmus v náboženskom kontexte (Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2003).

Introvigneho štúdia je výsledkom výskumu priamo v Palestíne. Skúma úlohu islamského fundamentalizmu v palestínskom konflikte a sústreďuje sa predovšetkým na Hnutie islamského odporu - Hamas, ktoré je súčasťou fundamentalistickej organizácie Moslimské bratstvo a v súčasnosti predstavuje najväčšie fundamentalistické hnutie v Palestíne.

Knižka zahŕňa charakteristiky islamského fundamentalizmu a históriu fundamentalistických hnutí v palestínskej geografickej oblasti do roku 1950. Poukazuje na vnímanie palestínskej problematiky Moslimským bratstvom ako nefalšovaného stretu civilizácií s apokalyptickým nádychom a na dôvody prerodu tohto bratstva z mládežníckeho spolku na rozvinuté konšpiračné vojenské hnutie.

Nechýba ani osvetlenie väzieb medzi Moslimským bratstvom a palestínskym nacionalizmom až po zrod Hamasu, poukaz na zakladateľa Ahmada Izmaila Jásina a začiatok prvej intifády. Autor nezabúda ani na konfliktné vzťahy Hamasu a palestínskych nacionalistických organizácií. Zaujme aj stretnutie Hamasu s Hizballáhom, preberanie techniky samovražedných útokov a kapitola venovaná najdramatickejšiemu obdobiu, začínajúcemu v roku 1993, keď sa program samovražedných mučeníkov začal a pokračuje dodnes.

V súvislosti so začiatkom druhej intifády dáva autor do pozornosti milenaristické idey, predovšetkým dielo Sarafa ibn al-Rahmána Deň hnevu, ktoré je paradoxne silne ovplyvnené protestantským kresťanským milenarizmom a numerologickými interpretáciami biblických kníh Daniel a Zjavenie. Zaoberá sa samovražednými útokmi, ich teologickým hodnotením u šiítov a sunnitov, a taktiež prináša pokus o rekonštrukciu typickej kariéry palestínskeho samovražedného atentátnika. Ozrejmuje, že samovražední atentátnici ani zďaleka nie sú chudobní a nevzdelaní zúfalci, ktorí nemajú čo stratiť. Nechýba ani popis výberu kandidátov, ich prípravy, priebehu útokov a rituálnych osláv „mučeníkov" a ich skutkov.

Posledná kapitola ponúka niekoľko záverov vychádzajúcich zo zistení o ideologických motiváciách Hamasu. Zdá sa, že pútavá knižka, ktorá v prílohe obsahuje štatút Hamasu, upozorňuje nielen na hlavnú úlohu náboženskej ideológie, ale aj na dôležitosť jej poznania a správneho ponímania pre hľadanie možných východísk.

Treba si všimnúť a oceniť, že Introvigneho Hamas je novinkou, ktorá v českom preklade vyšla v tom istom roku ako taliansky originál, čo žiaľ, ešte nebýva pri odbornej literatúre samozrejmosťou.