V dedine bez dverí

Najprv sa mi zdalo, že som sa ocitla na mieste, kde sa práve nakrúca film o zaniknutých kultoch. Neboli tu však kamery ani maskéri, ale kúsok skutočnej Indie 21. storočia. Za vstupnou chrámovou bránou uprostred dediny nestála očakávaná chrámová konštrukcia, ale len približne meter vysoký čierny kameň, ktorý predstavoval Saturnovo božstvo (v reči hinduistov modla Šanešwaru). Kameň je postavený vonku na malom vyvýšenom pódiu a ľudia k nemu majú prístup 24 hodín denne. Hoci bohoslužbu možno vykonať v hociktorý deň, za najvhodnejší tu pokladajú Saturnov deň - sobotu. Tento deň sa považuje za veľmi priaznivý, ale stovky veriacich zo všetkých častí Indie si po požehnanie Šrí Šanešwaru prichádzajú v priebehu celého týždňa.

Na vykonanie bohoslužby (púdžá) potrebujú dary a sezamový olej (til). V dedinke Šani Šinagapur možno kúpiť obetné dary hneď na parkovisku. Predávajú tu burizony, betelové listy, kusy čiernej látky a rôzne saturnovské amulety. Ako všade v Indii, aj tu sa musia ceny tovaru dlho zjednávať. Moju priateľku Varšu, mladú, vzdelanú hinduistku, to nakoniec všetko stálo len 50 rupií, čo je suma, za ktorú si môžete v Indii kúpiť striedmy obed. Potom sme odišli do priestorov, v ktorých sa zhromažďovali ženy. K Saturnovej modle majú povolený priamy prístup len muži. Po príchode do dediny si umyjú hlavu, vyzlečú si šaty, v ktorých prišli, a opášu sa mokrou látkou šafránovočervenej farby. Potom si do misky uložia obetné dary kúpené priamo v dedine a postavia sa do dlhého radu, v ktorom čakajú na možnosť obetovať Šrí Šanešwarovi. Ženy nie sú z kultu úplne vylúčené. Môžu sa v jeho bezprostrednej blízkosti modliť a svoje obetné dary obetovať prostredníctvom mužov.

Stáli sme v zastrešenom priestore blízko hlavného kultu, odkiaľ bolo dobre vidieť všetkých obetujúcich. Aj v „ženskom" priestore bolo rušno. Stál tu malý stánok, kde ako na bežiacom páse predávali tzv. prasádam - božstvu obetované jedlo. V tomto prípade to boli presladené kokosové koláče. Na voľnom priestranstve hostili prasádamom nielen chudobných a hladných, ale kohokoľvek, kto sa na zaprášenej zemi usadil. Neďaleko stánku však bolo niečo, čo mi pripomenulo svet za hranicami tejto mýtickej dediny. Bol tu vyvesený niekoľkometrový transparent s adresou webovej stránky pútnickej dediny. Zbožných hinduistov toto zvláštne prepojenie informačného sveta a dediny, v ktorej akoby na niekoľko storočí zastal čas, očividne nerušilo.

 

Pod dozorom planét

Uctievanie planét patrí medzi najstaršie hinduistické kulty a má korene vo védskej astrológii. Základný koncept hinduistickej astrológie pramení z Rgvédy. Podľa védskej mytológie majú planéty vplyv na život každého jednotlivca. Dôležitú úlohu zohráva najmä Slnko, Mesiac, Mars, Merkúr, Jupiter, Venuša a Saturn. Každá planéta má priniesť človeku určité výhody.

Hinduistická astrológia je založená na prepracovaných kalkuláciách pozícií planét v čase narodenia človeka. Zverokruh je rozdelený na 12 zón a každá zóna (tzv. dom), sa delí na 30 stupňov. Slnko putuje do jedného z týchto domov každý mesiac. Podobne cestujú aj ostatné planéty v čase, ktorý je pre ne určený. Jednotlivé domy symbolizujú napríklad život, osobné vlastníctvo, príbuzenstvo, bohatstvo, deti a šperky, zdravie, manželstvo a beh života, spôsob úmrtia a dedičstvo, intelekt a povahu, postavenie v živote a dôstojnosť, priateľov a úspech či nepriateľov a neúspech. Keď planéty menia svoju polohu a pohybujú sa cez jednotlivé znamenia zverokruhu, ich pozície vzhľadom na pozície ostatných planét určujú ľudský osud. Hinduistický astrológ môže odvodiť horoskop človeka na základe času jeho narodenia a vypočítať relatívne polohy planét pre daný horoskop. Podľa tejto viery majú planéty vplyv aj na historické udalosti celých národov a Zeme.

 

Keď vládol Saturn...

Saturn sa podľa védskej astrológie volá Šani. V sanskrite meno najpomalšie sa pohybujúcej planéty pochádza z mena Sanišar (ten, ktorý sa pomaly hýbe). Zo slova šani možno odvodiť aj slovo šan, čo označuje ignoranciu alebo stratu vedomia o niečom. Okrem ignorancie Saturn reprezentuje bolesť, starovekosť, smrť, disciplínu, zákaz, zodpovednosť, omeškanie, ambíciu, vodcovstvo a autoritu, pokoru, integritu či múdrosť získanú skúsenosťou. Označuje aj asketizmus, nepripútanosť k svetu, duchovnosť, tvrdú prácu, organizovanosť, čas a skutočnosť. Priazeň prísneho Saturna sa hinduisti môžu usilovať získať len na niekoľkých jemu zasvätených miestach v Indii. Medzi najvýznamnejšie patrí práve dedinka Šani Šinagapur.

Nielen v hinduizme existuje o Saturnovi veľa rôznych mýtov. Kult Saturna bol rozšírený aj u mnohých iných národov. Najstaršie písomné dokumenty o planéte Saturn pochádzajú z Asýrie. Približne v 7. storočí pred Kristom opísali planétu s prstencom ako hviezdu noci a nazvali ju hviezda Ninibu. Babylonská astrológia označovala okrúžkovanú planétu za špeciálnu hviezdu Sýrie a Palestíny, za hviezdu, ktorá mala ochraňovať Izrael. Tacitus spomína Saturn dokonca ako boha židov.

Zmienka o uctievaní planéty Saturn sa nachádza dokonca aj v Biblii. Hovorí o ňom diakon Štefan vo svojej obrannej reči zaznamenanej v Skutkoch apoštolov. Spomína modlárstvo, ku ktorému sa uchyľovali maloverní izraeliti a cituje kritické verše starozmluvného proroka Ámosa. Ámos aj Štefan síce používajú trochu zašifrované názvy „náhradných" božstiev - Raif a Kéván, ale je veľmi pravdepodobné, že oba názvy poukazujú na to isté božstvo - na Saturna.

Saturnovi patrilo významné miesto aj v gréckej mytológii, kde bol známy pod menom Kronos (vrana). Kronos bol vodcom titanov, synov a dcér Neba a Zeme a zobrazovali ho ako starca. V Ríme patril boh Saturn medzi najstaršiu generáciu bohov. Bol jedným zo synov Neba a Zeme a zároveň otcom Jupitera. Zobrazovali ho ako starca vo voľnom kabáte s vinárskym nožom v ruke. Tento boh hojnosti, siatia a žatvy, poľnohospodárstva a prírody, vládol svetu počas strateného zlatého veku. Na jeho počesť sa v Ríme oslavovali saturnálie - sviatok zimného slnovratu, ktorý zvyčajne trval od 17. do 23. decembra. Ľudia oslavovali staré zlaté časy Saturnovej vlády ako obdobie rovnosti, voľnosti a radosti.

Akoby obmena zlatého veku ešte stále vládla aj v malej dedine Šani Šinagapur. Namiesto polície tu poriadok riadi viera, že každého, kto by niečo ukradol, Saturn potrestá slepotou. Tak sa tu dvere a zámky stali symbolom hriechu.

Viac som sa však o dedine nedozvedela. Neviem, ako ľudia v Šani Šinagapur vnímajú vlastné životné príbehy uprostred vesmíru, ktorý je pre nich plný pôsobiacich vesmírnych telies. Počas jedného dňa som sa nestihla porozprávať s nikým spomedzi tých, ktorí tu žijú celý život a pre ktorých táto dedina znamená svet. Pre stručné informácie a nemožnosti dostať sa pod povrch sa mi počas jedného dňa jednoducho nepodarilo pospájať argumenty, ktoré by ponúkli precíznu myšlienkovú a duchovnú orientáciu. Možno by cestu k takejto hlbšej analýze mohla tvoriť podrobná znalosť kresťanstva, hinduistických systémov, psychológie a spirituality indického človeka zároveň.