A je tu siedmy ročník. Sedmička je biblické číslo a symbolizuje plnosť. Dúfam, že sa to prejaví aj na našom redakčnom stole v podobe mnohých zaujímavých článkov a dobrých autorov, najmä zo Slovenska, bude ustavične pribúdať. Iba tak bude náš časopis čoraz lepší a pútavejší a my vám budeme môcť ponúknuť bohatú paletu zaujímavých, poučných a atraktívnych príspevkov, čo si zo srdca želáme.

S novým rokom okrem našich predsavzatí a zapáleného odhodlania prišiel do našej redakčnej schránky aj veľký počet vašich poctivo vyplnených anketových lístkov. Podnety, ktoré v nich uvádzate, by som rozdelil do troch skupín:

Prvú tvoria témy, o ktoré nás žiadate, ale ktoré priamo nesúvisia s obsahom a zameraním nášho časopisu - napríklad o ekumenizme, rozdieloch v učení kresťanských cirkví ap. Týmto témam sa venujú iné, teologické časopisy a zborníky, my sa zaoberáme iba neregistrovanými náboženskými kultmi a javmi súvisiacimi s nástupom novej religiozity. Možno by však stálo za zváženie vytvoriť samostatnú rubriku, kde by sme informovali o sektárskych tendenciách či dokonca skupinách, vznikajúcich v rámci veľkých kresťanských cirkví, ktoré však nemajú ich podporu.

Druhú skupinu vašich podnetov tvoria témy, nad ktorými už dávnejšie uvažujeme, avšak nepodarilo sa nám zohnať vhodných autorov, ktorí by sa ich ujali. No a tou treťou skupinou sú námety, ktoré nás minimálne inšpirovali, aby sme sa nimi vážne zaoberali. Verím, že práve tie prinesú oživenie a bohaté ovocie.

Neodhalím asi nič prevratné, keď poviem, že každý z nás je trochu iný. Ukázala to aj naša anketa. Jedni sa dožadujete, aby boli články jednoduchšie a kratšie, iní si zase pochvaľujú ich odbornú úroveň a triezvy, vecný štýl. Myslím si, že rozumným riešením bude kompromis: zachovať odborný štýl, ale obsah jednotlivých čísel oživiť príbehmi a svedectvami zo života, resp. listárňou, kde by odzneli mnohé problémy, s ktorými sa v týchto duchovne roztrieštených časoch stretávate. Závisí to však od vás, či sa s nami o ne podelíte, lebo by asi nebolo správne, keby sme ich produkovali tu v redakcii.

Na záver mi ešte dovoľte poďakovať sa vám za všetky odpovede, ktoré si vážime už aj preto, lebo sme presvedčení, že prispejú k tomu, aby náš spoločný Rozmer bol čoraz kvalitnejší a prinášal nám väčší osoh a duchovné obohatenie.