Vydavateľ: Návrat domů, Praha 1998, s. 416

Kniha bývalého člena Vedúceho zboru Svedkov Jehovových Raymonda Franza predkladá súhrnný pohľad dovnútra tejto náboženskej spoločnosti, jednej z najviditeľnejších a najmenej pochopených náboženských skupín dvadsiateho storočia. Väčšina z nás už v tlači čítala o rôznych extrémnych náboženských hnutiach, ktoré od svojich členov požadujú bezpodmienečnú vernosť, niekedy s tragickými dôsledkami. Nie sme schopní ľahko rozoznať zákernú a menej dramatickú až „dobrovoľnú" formu ovládania od dôsledkov, ktoré sú, svojím vlastným spôsobom, rovnako vážne.Čo vedie ľudí k tomu, aby znásilňovali vlastné životy a svedomie až po rozpad rodiny, priateľstva a spoločenských vzťahov? A ako toto všetko aplikovať na Svedkov Jehovových, celosvetovú organizáciu, ktorá v súčasnosti patrí medzi najrýchlejšie rastúce práve v Oriente a v postkomunistických krajinách?

Píšuc na základe svojej osobnej 40-ročnej skúsenosti sa Raymond Franz zameriava na tieto otázky s ohľadom a súcitom. Ako člen Vedúceho zboru, najvyššej rady Svedkov Jehovových, kde slúžil deväť rokov a „vďaka" svojmu príbuzenskému pomeru k Frederikovi W. Franzovi, ktorý bol vyše pätnásť rokov štvrtým prezidentom organizácie Strážna veža, mal možnosť dokonale spoznať štruktúru, organizáciu, metódy i zákulisie tejto náboženskej organizácie. Postupom času však práve toto poznanie a skúsenosť v Rayovi prehlbovalo konflikt, krízu svedomia, ktorá ho nakoniec priviedla k oddeleniu od viery, v ktorej už ako malý chlapec vyrastal.

Autor zo svojej unikátnej perspektívy bývalého vysokopostaveného člena hierarchie pomáha čitateľovi preniknúť do tajomstiev obklopujúcich vedenie tejto náboženskej spoločnosti a zverejňuje tak jedinečný pohľad na učenie, spravovanie a rozhodnutia, ktoré na celom svete vždy veľmi prísne vyžadujú úplnú konformitu všetkých jej členov. Napriek hanebným udalostiam vo vedení organizácie, ktoré mali priamy vplyv na Rayov odchod z nej (v roku 1981), je kniha napísaná bez nepriateľstva a nenávisti, často príznačnej pre podobné diela. Kniha Kríza svedomia vyjadruje pravosť a kresťanský súcit človeka oddaného pravde k svojmu druhovi.

Publikácia vyšla v angličtine (už ôsme vydanie), češtine, dánčine, nemčine, taliančine, švédčine a španielčine. Ďalšie jej preklady sa pripravujú.