Vydavateľ: Adonai, Praha 2000, s. 197

Kamil Šimon je známy najmä ako prozaik, novinár a diplomat. Bol konzulom v Kapskom Meste a Johannesburgu, manažérom v Salisbury, Tripolise a zahraničným spravodajcom v USA. Precestoval osemdesiat krajín štyroch kontinentov. Z pobytov v rôznych krajinách a z poznania rôznych kultúr čerpá námety pre svoje knihy. Často vychádza z reportážnych postupov, ktoré rozvíja do drobných fabulovaných próz s prekvapujúcou pointou a vytvára tak svojrázny a veľmi pútavý štýl. V ňom je neraz pitoreskný dej nositeľom hlbšieho myšlienkového podložia.

Knižkou Omyly a podvody hledačů magie a kouzel sa Šimon zaoberá skutočnosťou, že stovky miliónov ľudí vo svete veria veciam, ktoré sú nepravdivé a nezmyselné. Predkladá panoramatický obraz hlavných prúdov mysticizmu, ezoteriky, duchovného dedičstva minulosti a hľadania východísk v orientálnom prístupe k múdrosti. Sugestívne zobrazuje prostredie a postavy, vrátane šikovných podvodníkov využívajúcich charizmatický vzhľad a osobné čaro.

Hneď na úvod autor približuje práce Carlosa Castanedu, v ktorých sa ako prízrak vynára šaman, Indián kmeňa Yaqui, don Juan. Približuje fenomén šamanizmu, šamanov, medicinmanov a ich praktiky v rôznych dobách a kultúrach, až po súčasný takzvaný mestský šamanizmus.

K ďalším útokom na logické myslenie a bežnú predstavu o živote, ktorými sa autor zaoberá, patrí mágia, magické rituály, zariekavania a zaklínania. Zaujme nás príbeh austrálskeho domorodca, ktorý umiera napriek tomu, že mu lekári nedokážu diagnostikovať nijakú chorobu. Umiera na vieru v smrteľné prekliatie zoslané čarodejníkom. Za svoj život napokon vďačí „psychoterapeutickému" pobytu v železných pľúcach, ktoré lekári vydávajú za mocné nemocničné kúzlo.

V knihe nechýba zmienka o stredovekom miešaní starovekých magických praktík s pohanstvom škandinávskej a nemeckej mágie rún, keltských a druidských obradov a kabalou, ani o „veľkých renesančných mágoch", ako boli Lullus, Ficino, Bacon, Dee, Agrippa, či o dobrodruhoch, ktorí vlastnými úpravami kabaly a astrológie vyprázdňovali vrecká dôverčivých osôb.

Časť venovaná „trhovým a iným hodnotám astrológie" je prínosná pre autorove vyslovené i nevyslovené antropologické dedukcie, a to najmä v dnešnej dobe, keď ľudský záujem o poznanie pravdy ustavične vytláča vzrastajúci záujem o nové formy zábavy. V Šimonovom podaní tiež zaujmú „tremendum mysterium" alchýmie, špiritizmus, filipínski psychickí chirurgovia, reinkarnácia, mimozemšťania a posolstvá z vesmíru či teozofia E. P. Blavatskej.

Autor sa v knihe usiluje uchopiť realitu vo svete mágie a tajomných neznámych síl, plnom podvodov a klamstiev. V podstatných rysoch vystihuje večné hľadanie človeka usilujúceho sa nájsť to, čo je neprístupné a rozpoznať skryté hodnoty života. Svojským, pútavým spôsobom sa pokúša odhaľovať mystifikácie, absurdnosti a deformácie, aby odkryl ilúzie o tajomne.

Na knižnom trhu existuje množstvo (na slovenskom niekoľko) kníh poskytujúcich pohľad na rôzne duchovné fenomény. Šimonova knižka je charakteristická originálnym prístupom k téme. Nechýbajú zaujímavo pointované exotické príbehy, ktoré striedajú populárne podané kritické informácie o jednotlivých duchovných javoch a entitách. Autor sa neubránil sarkazmu, ktorý však nepôsobí rušivo. Knižka tak môže byť zároveň zdrojom poučenia i pobavenia.