Firma Herbalife skutočne v mnohom pripomína Amway - má podobnú štruktúru a praktizuje podobné spôsoby propagácie, náboru, manipulácie a neetickej formy predaja. V odbornej literatúre sa preto zaraďuje medzi komerčné kulty, ktorých „božstvom" je finančný zisk a osobný úspech. Pri predaji uplatňuje metódy pozitívneho myslenia, techniky psychickej manipulácie a multilevel marketingu (MLM). Je to taký spôsob predaja, pri ktorom sa vytvára pyramída predajcov nejakého tovaru. Úspech každého predajcu nezávisí ani tak od samotného predaja produktov, ako skôr od počtu ďalších predajcov, ktorých získa do tejto pyramídy - tí pritom nie sú zamestnancami firmy, ale každý pôsobí ako samostatný subjekt - živnostník.

Oficiálne nie sú diétne výrobky firmy Herbalife registrované ako liečivo, ale ako potravina, pretože neobsahujú tie zdravé zložky, ktoré propagujú. Hlavnou zložkou sú prírodné látky, ktoré napučiavajú. Reakciou s tráviacimi kyselinami v žalúdku naberajú na objeme a vytvoria v ňom „výplň" znižujúcu pocit hladu, pričom neobsahujú žiadne látky, ktoré by odbúravali tuky v tele. Znížením príjmu kalórií sa človek napokon dostane až na úroveň bazálneho metabolizmu a začne chudnúť, ale rovnaké účinky môžete dosiahnuť aj rozumnou zmenou stravy a nemusíte kupovať „zázračný" produkt firmy Herbalife.

Až 71 % výrobkov Herbalife skonzumujú vlastní pracovníci, ktorí okrem „povinnej" konzumácie nosia odznak s nápisom Chceš schudnúť? Spýtaj sa ma ako a ustavične rozprávajú o svojej práci v svojom najbližšom okolí. Toho, kto sa do systému zapojí, pravidelne viackrát týždenne školia na pozitívne myslenie - ako byť stále lepší a úspešnejší. Zúčastňuje sa na spoločných masových stretnutiach, kde sa MLM prezentuje ako „zázračný" spôsob zbohatnutia a produkty Herbalife ako zázračne pôsobiaca výživa.

Nie je nám známe, že by sa tu priamo používali okultné praktiky - skôr ide o psychickú manipuláciu s cieľom zväčšiť zisky predajcov na vrchných pozíciách v pyramíde a o neetický spôsob predaja, v ktorom sa verejnosť zavádza tvrdeniami o zázračných účinkoch produktov.

 

Na internete sme si našli ponuku práce organizácie Humana, ale spolužiačka nás odhovorila, že je to neseriózna spoločnosť, ktorá podvádza a oberá študentov o peniaze. Je to pravda?   ? EVA, KATKA, ZUZANA, študentky gymnázia, Banská Bystrica

Vaša kamarátka má pravdu v tom, že je to veľmi sporná a neseriózna organizácia, ktorej už naletelo veľa mladých ľudí s úmyslom pomáhať ako dobrovoľníci.

Organizácia Humana People to People je súčasťou komplexu Tvind, ktorý bol pomenovaný podľa dánskeho mesta a vybudovaný v 70. rokoch skupinou ľavicovo orientovaných mladých ľudí pod vedením Dána Morgensa Amdi Petersena (1939). Prezentuje sa ako dánska charitatívna organizácia, ktorá pôsobí ako celosvetová humanitárna organizácia, zameraná na rozvojovú pomoc, boj proti hladu a AIDS, najmä v Afrike. Pôsobí vo vyše tridsiatich krajinách sveta. Má stovky projektov, prostredníctvom ktorých organizuje pomoc v rozvojových krajinách a funguje aj pod rôznymi názvami či organizáciami: Planet Aid, Green World, Gaia-Movement Trust, Child Aid, Hope a U´SAgain (spojenie USA + Use again - znova použiť), v ktorom cez zberové kontajnery použitého šatstva vyberajú peniaze na projekty.

Tvind je komplex niekoľkých drevených budov, športovej haly, bazénu a veterného mlyna postavený v Dánsku blízko mesta Ulfborg. Dobrovoľníci sa na prácu v Afrike pripravujú v špeciálnych školách The traveling Folk Highschool.

Poplatky za štúdium sú 47 500 DK (asi 285 000 Sk) a zahŕňajú 50 % z ceny letenky do Afriky. Študent musí dopredu zaplatiť 105 000 Sk a ostatok si má získať fundraisingom - predávaním predražených pohľadníc a časopisov na ulici a prácou v školách, vo fabrikách, na farmách a triedením starého šatstva. Takmer polovicu získaných peňazí pritom odovzdávajú Tvindu. Podľa výpovedí účastníkov sa na dobrovoľníkoch šetrí na strave, kúrení, aj na očkovaní pred cestou. Stáva sa, že niektorí z nich sa do Afriky ani nedostanú, ak na uliciach nenazbierajú dostatok peňazí.

V rámci Tvindu pôsobí skupina asi 600 vyvolených členov Teacher´s Group, ktorá vlastní obrovský majetok: okrem komplexu Tvind ešte počítačovú fabriku v Číne (Tvind Data), organizáciu Humana People to People, továreň na oblečenie v Casablance (Maroko), flotilu nákladných lodí premávajúcich medzi Európou a Afrikou, plantáže v Južnej Amerike, banku.

Peniaze získavajú prostredníctvom kontajnerov Humana na použité šatstvo v celej západnej Európe. Do nich dávajú ľudia šaty s vierou, že budú odovzdané chudobným v Afrike, pretože rozvojová pomoc by mala spočívať v darovaní šatstva k dispozícii tamojším vládam, aby samy spravovali tržbu z predaja. Tvind však sám staré šatstvo predáva a utŕžené peniaze používa na vlastné sporné projekty.

Dôvodom pochybností o charitatívnom zameraní organizácie boli negatívne skúsenosti orgánov v mnohých štátoch z kontroly fungovania tejto humanitárnej organizácie: roku 1997 Inšpekcia Britskej charity v zambijskej pobočke Humany odhalila finančné podvody založené na niekoľkonásobnom získavaní grantov na rovnaké projekty; švédska Sida v roku 1999 zistila, že iba 2 % hospodárskeho zisku bolo naozaj využitých v prospech krajín tretieho sveta; v Anglicku (ale i Berlíne) bol Humane odňatý štatút verejnej prospešnosti. V Dánsku nakoniec neprehľadné finančné obchody vyniesli Tvindu podozrenie z daňového úniku 70 mil. DK, čo v apríli 2001 viedlo k policajnej razii. Petersena hľadal celé roky Interpol. Stíhaniu dlho unikal, avšak 17. februára 2002 ho zatkla FBI na letisku v Los Angeles a obvinila ho spolu s „učiteľmi" z Teacher´s Group z rozsiahlych finančných podvodov a zo sprenevery miliónov dolárov.

Napriek týmto skutočnostiam organizácia Humana People to People stále ponúka zapojenie sa do dobrovoľníckej pomoci deťom v Afrike v programe People to People buď cez inzerciu v novinách, alebo na webe. Prácou pre Humanu ale v konečnom dôsledku podporujete Tvind - organizáciu obvinenú z klamania verejnosti a zneužívajúcu ušľachtilé myšlienky na vlastné obohacovanie.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.tvindalert.com anglického novinára M. Durhama, ktorý kriticky skúma činnosť Tvindu a ponúka dôkazy o činnosti organizácie Humana People to People.

 

V základnej škole, do ktorej chodia naše dve deti, má byť od nového školského roka zavedený systém vyučovania podľa daltonskej školy. Prosíme vás o informácie, o aké vyučovanie ide a či to nie je v rozpore s kresťanstvom.   SOŇA, Čadca

Je skutočne chvályhodné, že sa aktívne zaujímate o školské záležitosti a máte starosť o výchovu a vzdelávanie vašich detí. Daltonská škola nie je na Slovensku zatiaľ veľmi rozšírená. My sme preto nasledovné informácie čerpali z knihy Alternatívne školstvo, ktorej autorom je odborník na vzdelávanie Miron Zelina.

Zakladateľkou daltonskej školy je americká učiteľka Helen Parkhurstová (1887 - 1973). Škola sa volá podľa experimentálnej školy v Daltone v štáte Massachusetts v USA, na ktorej bola od roku 1919 riaditeľkou. Niektoré myšlienky a podnety prevzala od pani Montessoriovej, ktorá tiež vytvorila vlastný výchovno-vzdelávací pedagogický systém vychádzajúci z jej veľmi osobitej kresťanskej viery.

Základy daltonskej školy opísala Helen Parkhurstová vo svojom hlavnom diele Education on the Dalton Plan. Hlavné myšlienky a princípy daltonskej školy tvorí individuálna práca so žiakmi. Každý žiak má vypracovaný svoj vlastný program s cieľmi, ktoré chce dosiahnuť za jeden mesiac v rámci každého predmetu osobitne. Podporuje sa sloboda každého žiaka, ale zároveň i jeho zodpovednosť za to, čo robí, čo povie, ako sa správa. Pri učení postupuje vlastným tempom a zodpovedá za svoje neúspechy. Učiteľ sa pri vyučovaní usiluje vyvážiť striedanie medzi kolektívnou, skupinovou a individuálnou prácou žiakov, triedna aj hodinová štruktúra je pomerne uvoľnená a učebné aktivity sú veľmi variabilné. Zdôrazňuje sa spolupráca, demokratické riadenie a vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov. Základom učenia je osobná skúsenosť žiaka so samostatnou prácou, hľadaním a experimentovaním.

Daltonské školy sa rozšírili aj do Anglicka a Holandska, kde ich v roku 1925 bolo 25, avšak do roku 1990 ich počet vzrástol na 40. Sú to školy väčšinou základné, menej je stredných a jedna je odborná. Tento typ školy je inšpirujúci pre tých pedagógov, ktorí hľadajú otvorený školský systém s vysokou mierou vlastných tvorivých možností.

Daltonská škola je ale kritizovaná pre nedostatočné opakovanie učiva, pre nesystematické získavanie poznatkov a pre prílišné spoliehanie sa na vlastnú aktivitu žiaka. Žiaci s nízkou motiváciou, slabšou vôľou a nepozorní pracujú menej a pomalšie, ako by boli schopní pracovať pod priamym vedením učiteľa. Odporúčame vám preto opakovane navštíviť vyučovanie, aby ste na vlastné oči videli prácu svojich detí aj učiteľa a overili si dodržiavanie kresťanskej morálky. Potom sa porozprávajte s triednym učiteľom a riaditeľom školy o výhodách a nevýhodách tohto systému vyučovania - konkrétne pre vaše deti.