Obyvatelia švajčiarskej dedinky Dornach (asi 10 km južne od Bazileja) zrejme netušili, že sa raz stanú svetovým náboženským centrom. V roku 1918 daroval zubný lekár z Bazileja, nadšený obdivovateľ Rudolfa Steinera, na stavbu centra 12-hektárový pozemok na vyvýšenine za dedinou. Objekt má pohnuté dejiny. Pôvodne malo ústredie sídliť v Mníchove, ale tam od miestnych úradov k takej extravagantnej stavbe nedostal povolenie. Roku 1913 bol položený základný kameň prvej obrovskej drevenej budovy s dvoma kopulami, bohato vyrezávanej a zdobenej (na snímke vpravo). Slávnostne ju otvorili roku 1920, no už na Silvestra roku 1922 bola úmyselne založeným požiarom zničená.

O dva roky neskôr vypracoval Steiner model nového objektu, ktorý mal byť monumentálnejší a zhotovený na svoju dobu úplne novou technológiou zo železobetónu. Tak vznikol prvý objekt na svete, ktorého plastický tvar bol vytvorený z takéhoto materiálu. Centrum sa postupne dokončievalo, avšak jeho otvorenia sa Steiner nedožil. To sa konalo až v roku 1928, tri roky po jeho smrti. Definitívne stavebné práce boli však zavŕšené až o šesť desaťročí neskôr, roku 1998.

Antropozofia učí, že Steiner vytvoril tzv. organický stavebný štýl. Pre tento štýl je charakteristické, že sa vyhýba kolmým uhlom. To znamená, že steny, stĺpy, okná a ostatné časti stavby majú len nevyhnutné minimum kolmých stretov - uhlov. Podľa učenia o metamorfóze všetky časti stoja v súlade s celkom.

Čo sa nachádza v tejto veľkej železobetónovej budove s jej priľahlými objektmi? Okrem toho, že tu sídli už zmienené svetové centrum Antropozofickej spoločnosti, nachádza sa v nej vysoká škola pre duchovné vedy, kurzové a prednáškové priestory, divadlo, výstavy, veľká knižnica a archív spoločnosti. Návštevníka privíta vínovočervené okno na priečelí, ktorého priečky sú pravouhlé - v rozpore so štýlom objektu. Krása okna s mnohými mýtickými symbolmi sa ale stáva zjavnou až vtedy, keď návštevník vyjde na štvrté poschodie pred vchod do hlavnej sály. Na okne totiž dominuje pár veľkých očí uprene hľadiacich na návštevníka, a ponad neho do centrálneho náboženského priestoru - hlavnej sály, ktorej kapacita je až 1 000 miest na sedenie. V jej prednej časti dominuje obrovská divadelná scéna s rozmermi 23 x 20 m a výškou 23 m, ktorá je vybavená modernou technikou na ovládanie kulís. Špeciálne vyrobené farebné okná medzi siedmimi betónovými piliermi sú ozdobené zmesou symbolov pochádzajúcich z kresťanstva a východných náboženstiev. Motívy stropu symbolizujú vývojové fázy človeka.

Hlavné ideologické posolstvo má reprezentovať súsošie Reprezentant človeka, ktoré nikdy nebolo postavené na priečelie hlavnej sály, kam bolo pôvodne určené, ale je uložené a vystavené v jednej z vedľajších sál. Súsošiu dominuje človek (nie je jednoznačné, či ide o muža alebo ženu), ktorý so zvláštne pokrčenými prstami víťazne kráča pred zlými mocnosťami. Plastika bola zhotovená ešte za Steinerovho života, no vtedy ešte nebola dokončená. Nachádzala sa v ateliéri, preto ju požiar nezničil.

V objekte majú miesto i ďalšie budovy: sklenený ateliér, eurytmický dom, tlačiareň, ale najmä tzv. bio-dynamické poľnohospodárstvo. Celkovo je tu zamestnaných asi 300 osôb, ročný rozpočet je 25 miliónov švajčiarskych frankov.

Antropozofia sa zaoberá týmito oblasťami: medicínska; matematicko-astronomická - študuje posolstvo a tajomstvá čísel a horoskopov, prírodovedecká - zaoberá sa Zemou ako jedným organizmom s bio-dynamickým poľnohospodárstvom; pedagogická - spravuje všetky waldorfské školy na svete; umelecká a iné. Mimoriadna pozornosť sa venuje štúdiu mantier, ktoré ostali zachované ešte od čias Steinerovho života. Osobitný dôraz antropozofovia kladú na prácu s mládežou s cieľom vytvoriť u nej pozitívny vzťah k antropozofii a získať si jej sympatie.

Čas je jedným z najväčších skúšobných kameňov každého náboženského hnutia a nie je to inak ani v prípade Antropozofickej spoločnosti. Niektoré výroky jej zakladateľa sú už dnes neudržateľné: napríklad človek sa vyvinul z opice, najskôr boli indiáni a až potom belosi; niektoré tvrdenia z prírodovedy a biológie a pod. Preto podľa údajov jedného z učiteľov Centra je potrebná ich korektúra - platné sú len prorocké slová. Záznamy zo Steinerových prednášok už nemajú záväznú platnosť, lebo sám ich nerecenzoval a až neskôr boli postupne uverejňované.

V Centre sa vyučuje aj kontroverzná antropozofická metóda eurytmia - spôsob reči a spevu, kde sa rytmus, tón a iné zložky učia ovládať podľa duchovného vedeckého systému vypracovaného Steinerom. Kurz trvá 4 roky, pričom prvý rok je spojený s intenzívnym štúdiom Steinerovho diela a so seminármi z antropológie, anatómie, anatomických znakov a plastiky. Štúdium je denné a spojené je s komunitným životom.

 

Poznámka:

Podľa vyjadrenia antropozofov reprezentuje toto učenie „múdrosť človeka". Zakladateľ Rudolf Steiner to vyjadril nasledovne: „Antropozofia je cesta poznania, ktorá duchovno v človeku chce priviesť do duchovna vesmíru." Stúpenci tohto smeru preto zdôrazňujú, že duchovné sa dá nájsť len duchovnou cestou.

Paradoxom pritom je, že sa antropozofia neprezentuje ako náboženstvo, ale ako vedecká filozofia. Je tiež známa svojím synkretizmom - kresťanskú vierouku spája s mnohými prvkami východných náboženstiev - najmä s védskou mytológiou, učením o astrálnych a éterických telách a reinkarnácii. Na svete má asi 14 000 členov v 50 krajinách a u nás je verejnosti známa najmä prevádzkovaním waldorfskej školy a predškolského zariadenia v Bratislave.