Odborníci zaraďujú knihy tohto typu do žánru hnutia New Age, ktoré je príťažlivé najmä tým, že ponúka duchovnú skúsenosť, ale nič od človeka nevyžaduje - stačí uveriť. Kresťanstvo žiada v zásade morálnu premenu, čo je veľmi ťažké vykonať, a to každodenne, znova a znova.

Pokúsime sa poukázať na to, v čom knihy Hovory s Bohom nie sú v súlade s kresťanstvom a Bibliou:

Vo Walschových knihách sa opakujú slová ako Boh, Ježiš Kristus, Panna Mária a mnohé biblické obrazy, napríklad: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám" (Mt 7, 7), čím autor v čitateľoch vzbudzuje pocit spriaznenosti a spoločných východísk s kresťanstvom. No poctivou analýzou zistíme, že s ním má len pramálo spoločné:

1. Samotný spôsob komunikácie s Bohom je nekresťanský, pretože Walsch píše podľa diktátu Boha, ktorý interpretuje len cez seba, akoby mal len on spojenie s Bohom. Ostatní majú prijať túto jeho osobnú interpretáciu. Nesúlad je v tom, že hoci kresťanstvo pripúšťa osobnú komunikáciu s Bohom, ani Biblia nevznikala ako diktát;

2. Walsch stotožňuje Boha a človeka, čo je pre kresťanstvo najväčšie rúhanie - je to vlastne podstata hriechu, keď sa človek stavia na roveň Boha;

3. Walsch tvrdí, že človek tvorí realitu - v najhlbšom zmysle slova je potom logicky stvoriteľom. V kresťanstve je ale iba stvorením. Má síce obrovský dosah na ostatné stvorené veci, môže ich pretvárať, tvoriť (vrátane nového života), ale nemôže ich stvoriť v zmysle života ako počiatok všetkého stvorenia;

4. Walsch vníma človeka ako bytosť, ktorá sa očisťuje reinkarnáciou. V kresťanstve je očistenie možné cez pokánie a odpustenie. Každý život je jedinečný a po ňom príde najprv smrť, vzkriesenie, súd a očistenie - ale o večnosti rozhoduje každý počas svojho života.

Aj z pohľadu logiky je v knihe veľa sporných vecí. Často sa vo vete objavuje jedna myšlienka, ktorá je následne úpl­ne popretá. Veľmi manipulatívne na mňa pôsobili i tvrdenia bez argumentov, o ktorých človek nemá pochybovať, len ich prijať. Napríklad: „To, čo ti teraz poviem, je ťažko pochopiteľné, lebo to odporuje mnohým názorom...", pričom autor vôbec neargumentuje a nedokazuje - len tvrdí, že ide o nový myšlienkový systém. Takýmto spôsobom popiera aj mnohé matematické a fyzikálne zákony - bez akéhokoľvek argumentu a dôkazu. Podľa toho, čo sám tvrdí, je to rozhovor s Bohom, a kto by si trúfal pochybovať o Božích pravdách, ktoré Walsch len sprostredkúva?

Veľmi znepokojujúce bolo pre mňa relativizovanie dobra a zla, napríklad: „vo vesmíre nič nie je ‚správne‘ ani ‚nesprávne‘"; (...) „v objektívnom svete nič nie je ‚lepšie‘ alebo ‚horšie‘". Došlo to až tak ďaleko, že autor píše­: „musíš si uvedomiť, že Hitler nikomu neublížil. V istom zmysle nespôsobil utrpenie, ale naopak, utrpenia ich zbavil. Budha hovoril: «Život je utrpenie». A Budha mal pravdu".

Aj keď teraz uvádzame tieto vety vytrhnuté z kontextu, ich význam sa nemení. Pýtame sa teda všetkých, ktorí tieto knihy nekriticky prijímajú a súhlasia s nimi (i Vašej dcéry): to státisíce tých bezbranných nevinných ľudí musel roky nechať týrať, ponižovať, zbavovať ľudskej dôstojnosti a spôsobovať im ďalšie utrpenie, keď mal taký „ušľachtilý" cieľ zbaviť ich utrpenia? Ak knihy s takýmito tvrdeniami majú byť základom pre možný zrod „nového, lepšieho človeka nového veku" (New Age), tak máme veľké obavy o jeho budúcnosť.

Vo Walschových knihách nájdeme aj univerzálne platné pravdy a skúsenosti, ktoré sú všeobecne známe, ako: „život je proces tvorenia"; „hľadajte a nájdete"; „semiačko nie je menej dokonalé než narastený strom"; „dieťa robí chyby" atď., čo vzbudzuje a posilňuje dojem, že aj ostatné tvrdenia sú také jednoznačné a nespochybniteľné, a preto netreba argumentovať - stačí ich iba prijať.

Neviem, či sme odpovedali na otázku, ale všeobecne platí, že jediné, čo môžeme pre týchto úprimne hľadajúcich mladých urobiť, je rozprávať sa s nimi a byť pre nich dobrým vzorom pre život. Je prirodzené (dokonca i zdravé), že sú v opozícii voči rodičom, pretože sa osamostatňujú a chcú ísť svojou cestou. Vtedy je múdre nájsť iných dobrých, vzdelaných, morálnych ľudí, ktorí sa budú s nimi rozprávať, argumentovať a neodsudzovať, a ktorí budú pre nich prirodzenými autoritami. Zdá sa mi, že by to mohlo byť pre Vašu dcéru, ale aj pre ostatných mladých ľudí, ktorí podľahli ilúzii, že konečne našli pravdu, tým najvhodnejším riešením.

 

Zúčastnila som sa na prednáške inžiniera Frtúsa s názvom Vzostup zeme. Priznám sa, vôbec som nerozumela informáciám, ktoré skoro dve hodiny prednášal, a tak som cez prestávku pred meditáciou odišla. Zaujímalo by ma, či existuje i nejaké spoločenstvo, kde pôsobí a čím sa vlastne zaoberá.   MIRIAM, Banská Bystrica

Spoločenstvo, ktorého zakladateľom je Ing. Jozef Frtús, pôsobí v Leviciach a je založené na jeho vlastnom „učení". Jeho základ tvorí tvrdenie o hierarchickom usporiadaní vesmíru podľa jeho presného modelu, v ktorom pôsobia sily svetla a temna a ovplyvňujú dianie na zemi.

Podľa Frtúsa má ľudská bytosť možnosť prejsť do čoraz vyššej duchovnej sféry, podľa toho, ako sa premieňa na Vyslanca Nového veku. Jeho učenie je pozliepané z biblických postáv (napr. Ježiša, ktorému dáva nové pomenovanie - Kozmický Kristus), z kabaly, ezoteriky, reiki, učenia o čakrách či karme. Často tiež používa univerzálne platné pojmy ako láska, ale aj neprehľadné množstvo nových mien a jazykových novotvarov, v ktorých je takmer nemožné sa vyznať.

Pri podrobnejšej analýze jeho prednášok však zistíme veľké nepresnosti, jednoznačné protirečenia, ba až absolútne nezmysly (napr.: „v 7. dimenzii je len sedem druhov vtáčikov", (...) „energetické centrum je v Tatrách", (...) „prechod do inej dimenzie bude o 14. hodine", (...) „prechod do 5. dimenzie sa začne na Slovensku", (...) „dňa 22. júna 2000 sa začal súd" atď. Tieto tvrdenia pritom ničím nedokladuje a neunúva sa ich ani nijako dokazovať, aj keď sa opiera o čísla, dátumy, historický čas, čo sú veličiny, ktoré si môže každý preveriť - pokiaľ má „zapnuté" kritické myslenie.

Frtús dokonca svoje „učenie" a liečiteľské techniky atlantských majstrov prezentuje na platených, vôbec nie lacných prednáškach, pravidelných víkendových kurzoch (stoja 500 až 9 990 Sk) a meditačných stretnutiach s názvom Vzostup Zeme, a to po celom Slovensku: v Komárne, Banskej Bystrici, Žiline, Bratislave a v Leviciach, kde má aj svoju Atlantídsku školu Svetla. Členovia Zlatého úsvitu, absolventi školy, kurzov i meditačných stretnutí Vzostupu Zeme sa združujú v duchovných organizáciách Deti Svetla, Veľké biele bratstvo, Deti oslavy Svetla, Bratstvo a Nositelia Svetla.

Celkove by sme mohli Frtúsovo učenie zaradiť medzi ďalšie z mnohých spoločenstiev hnutia New Age, ktorých je neprehľadné množstvo a dá sa v nich len ťažko orientovať. Vždy je v nich riziko bezvýhradného prijatia učenia bez kritického posudzovania a podľahnutia zakladateľovi natoľko, že človek stratí vlastnú identitu a bez výhrad prijme identitu spoločenstva. Nie sú zriedkavé ani prípady prepuknutia duševnej choroby pod vplyvom intenzívnej meditácie a psychickej manipulácie, len, bohužiaľ, málokedy sa podarí preukázať, že išlo o priamy vplyv života v takomto spoločenstve.

 

Na internete som našla vašu webovú stránku a dočítala som sa okrem iného o komerčných sektách. Zaujíma ma, či máte informácie i o spoločnosti G-profit, oslovil ma totiž jeden z jej členov.   ? HANKA, Bratislava

Spoločnosť G-profit má sídlo v Žiline a od roku 1996 sa venuje internetovému predaju. Jej webová stránka poskytuje možnosť analýzy v obmedzenej miere, pretože neumožňuje prístup ku všetkým informáciám. Tie sú totiž určené len ľuďom, ktorí si zakúpili prístupové heslá do servisného oddelenia a členstvo. Z toho dôvodu sa nemôžeme jednoznačne vyjadriť, či ide o komerčný kult. Určitými rizikovými signálmi by však podľa nášho názoru mohla byť práve táto uzavretosť, neprístupnosť istých informácií, seminárov a vzdelávacích akcií, ktoré sú určené výhradne pre ľudí so zakúpeným členstvom. Znepokojujúce pre nás sú i „marketingové postupy" ponúkajúce metódy na rozvoj osobnosti opäť len pre klientov - členov. Viac sa o tom neuvádza, ale už tento ich spôsob je otázny. Aké postupy? Aká zmena? Kto to realizuje? Koľko to stojí? Prečo si treba zakúpiť členstvo?

Riziko vidíme tiež v spolupráci s chirurgom MUDr. Fesenkom používajúcim niektoré alternatívne metódy, napríklad kineziológiu a irisdiagnostiku, ktorá nie je podľa vyjadrenia prof. Heřta v knihe Alternativní medicína: možnosti a rizika nijako vedecky dokázaná. Je nepodložená faktami o účinnosti a môže byť sporná až riziková v prípade, ak sa zanedbá klasická diagnostika, ktorá by odhalila skutočnú príčinu ochorenia a následne určila cielenú liečbu.

V kritickom článku v denníku SME zo dňa 1. 7. 2005 sa píše o cenách, ktoré zaplatíte za vstupný poplatok v spoločnosti G-profit vo forme karty na zľavy - sumy sa pohybujú v rozmedzí od 16 000 do 69 000 Sk. Spoločnosť má okolo 2 200 členov, pričom robí systematický nábor nových záujemcov. Tovar ponúkaný pre členov so zľavami je však niekedy drahší ako v kamenných obchodoch, alebo sú zľavy iba zanedbateľné, a pritom si musíte zakúpiť pomerne drahú kartu na zľavy. Spoločnosť síce členom sľubuje isté výhody a zisk, no tie sú závislé od toho, koľkých nových členov získate. Podobný systém fungoval i v Čechách, napríklad Eurolight, ale tam ho zakázali, tak ako aj pyramídové hry Skyline.

Uvedomujeme si, že sme Vám neodpovedali jednoznačne a že i my sme kládli otázky, ktoré Vám azda pomôžu ku kritickému zváženiu, či sa do aktivít spoločnosti zapojíte, alebo nie.

 

V mojom okolí pôsobí viacero liečiteľov prezentujúcich rôzne alternatívne metódy liečby. Existujú nejaké vhodné kritériá na ich posudzovanie? Nakoľko môžu byť z kresťanského hľadiska škodlivé a nebezpečné – z fyzickej, ale i z duchovnej stránky?   ? SLÁVKA, Piešťany

Milá Slávka, ďakujeme za veľmi aktuálnu otázku. Najlepšie by bolo, ak by ste si prečítali nejaké publikácie, ktoré sa tejto téme venujú, aby ste pochopili celú hĺbku tohto problému. Veľmi vhodná je napríklad publikácia MUDr. Štěpána Ruckého Alternativní medicína - pomoc, nebo nebezpečí (Návrat domů, Praha 2000). V tejto knihe, v kapitole Alternatívna medicína a kresťan, sa úvádzajú štyri otázky pre praktické rozlíšenie alternatívnej metódy, aby človek dokázal sám posúdiť škodlivosť a vhodnosť nejakej metódy z kresťanského, ale i vedeckého pohľadu:

1. Aké je filozofické pozadie metódy? Vychádza z okultných a ezoterických predstáv? Ak áno, tak nie je v súlade s kresťanstvom;

2. Ako sa dá vysvetliť účinok danej metódy? Možno ho objasniť bez okultno-ezoterických vysvetlení? Napríklad pre homeopatické lieky, ktoré majú účinkovať vďaka potenciácii kozmickou energiou, neexistuje prirodzené vysvetlenie bez zmeny svetonázoru. Pôsobenie bylín v normálnych koncentráciách možno naopak ľahko vysvetliť cez prírodné zákony a mechanizmy, ktoré Boh ustanovil;

3. Aké sú vedecké dôkazy pre skutočnú účinnosť danej metódy? Keď si vezmeme bylinky, vidíme, že majú preukázateľné účinky na základe prírodných látok, ktoré konkrétne rastliny obsahujú. Keď si však vezmeme nejaké prístroje, ktoré majú harmonizovať nejaké kozmické energie, zistíme, že nemôžu mať žiadny účinok, aj keď vyzerajú ako seriózne prístroje s drôtmi a tlačidlami, lebo ani existencia týchto energií nebola nijakým spôsobom vedecky preukázaná;

4. Praktizuje sa táto metóda v spojení s nejakými ezoterickými či okultnými praktikami a rituálmi?