Ak počúvame tieto slová dnes, znejú nám veľmi príkro, možno až nepríjemne. V čase, keď sa všade navôkol zdôrazňuje náboženská sloboda a trh s najrozmanitejšími duchovnými ideami len tak prekvitá, sú pre mnohých nezrozumiteľné a zastarané. Je to však naozaj tak? Nazdávam sa, že nie. Sú totiž dokonca aktuálnejšie ako v období, keď ich apoštol Pavol vyslovil. Presviedča nás o tom neustále vzrastajúci počet tých, ktorí sa odvolávajú na Kristovo evanjelium a citujú Ježišove slová, ale činia tak iba preto, aby tým podporili svoje sektárske učenie a zvýšili svoj kredit. Tomu, samozrejme, prispôsobujú aj interpretáciu jednotlivých statí Písma a zákonite tak prekrúcajú jeho význam. Žiaľ, mnohí kresťania to pre svoju neznalosť ani nepostrehnú, a tak môže byť misia takýchto spoločenstiev úspešná i medzi nimi. A treba dodať, že tu nejde iba o pseudokresťanské skupiny, Ježišovu autoritu týmto spôsobom zneužívajú aj rôzne gnostické, ba i hinduistické, budhistické a mnohé ďalšie zoskupenia.

Dôkazom týchto slov je aj pokus o zaregistrovanie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní (CJKSND) - mormónov. Zákon ako jednu z prioritných podmienok stanovuje, aby cirkev alebo náboženská spoločnosť, usilujúca sa o registráciu, predložila 20-tisíc podpisov plnoletých občanov s trvalým pobytom na Slovensku a hlásiacich sa k jej učeniu. Nejde pritom iba o formalitu - zaregistrované spoločenstvo tak získa právnu subjektivitu a štatút etablovanej cirkvi, takže hovoriť o ňom ako o sekte bude od tej chvíle (aspoň z pohľadu štátu) nekorektné a problematické. Nehovoriac o výhodách, ktoré tým nadobudne. Avšak problém vidím v tom, že CJKSND získava tieto podpisy formou petície od ľudí, ktorí, podľa mňa, len sotva mormónske učenie poznajú, a tak sa k nemu nemôžu ani hlásiť.

A o akom učení to vlastne hovoríme? Je kompatibilné s našou kresťanskou identitou a tradíciou, alebo ide o akési evanjelium na americký spôsob? Predkladám iba niekoľko faktov, na základe ktorých si môžete i sami vytvoriť názor: CJKSND učí, že Kristus nezomrel na Golgote, ale po tom, čo sa prebral z agónie, sa roku 34 ocitol v Amerike, kde učil tamojších domorodých obyvateľov, Nefitov. Mormóni veria, že všetky predošlé kresťanské cirkvi odpadli od pravej viery a druhý príchod Ježiša Krista očakávajú práve na americkej pôde. Hlásajú, že v ich ústrednom chráme v Salt Lake City bude raz Kristus konať posledný súd a že znovuzriadenie Sionu - nového Jeruzalema - sa uskutoční v Independence, v štáte Missouri. Niektoré z ich chrámových rituálov sú vlastne upravené obrady slobodomurárov, vrátane stiskov ruky, zaprisahania či prideľovania tajných mien, pretože aj sám zakladateľ Joseph Smith bol členom ich lóže. Do roku 1890 bola polygamia oficiálnou doktrínou cirkvi a i dnes takéto manželstvá tajne existujú (údajne je ich až 50-tisíc). Podľa mormónskej vierouky mormóni, ktorí žili spravodlivo, boli verní učeniu a správne vykonali všetky chrámové rituály, dostanú svoju planétu, kde môžu dosiahnuť dokonalosť a stať sa bohmi. Žeby to bolo dôvodom, prečo sa pod ich petíciu toľkí podpísali?