Koncom marca mnohých z nás prekvapil v schránkach leták pozývajúci na verejné podujatie organizované svedkami Jehovovými ako pripomienku najvýznamnejšieho človeka v dejinách - Ježiša Krista. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 2. apríla v Leviciach, sa konalo pri príležitosti výročia Ježišovej smrti spred 1974 rokov.

Nebolo by na tom nič čudné, veď Svedkovia si túto udalosť pripomínajú každoročne. Novinkou však je samotný leták a verejné pozvanie. Doteraz sa táto ich slávnosť odbavovala výhradne v úzkom kruhu členov. Teraz, zrejme z rozhodnutia na vyšších miestach hierarchie, sa stáva nielen voľne prístupnou, no propaguje sa i prostredníctvom farebných letákov. Kto by odolal? Ani my nie, a tak vznikla táto minireportáž.

Sála kráľovstva v našom meste je v pokojnej obytnej štvrti na málo frekventovanej ulici. Neďaleko na rohu je jedna z množstva hojne navštevovaných mestských krčiem. Sála je nižšia tajomná biela budova so zatiahnutými závesmi, spoza ktorých preniká svetlo, avšak zvonka sa nedá vidieť dnu.

Vo dverách vítajú návštevníkov uvádzači. Nik cudzí sa nekontrolovane nedostane dnu. Každý je poctivo zaevidovaný ako záujemca. Hneď po vstupe je na prvý pohľad všetkým jasné, že sa tu chystá slávnosť. Prvým znamením je slávnostné oblečenie - všetci muži sú v oblekoch s viazankami, ženy zase v slávnostných kostýmoch. Na pozvánke však táto požiadavka uvedená nebola, a tak aj preto je vidieť zjavný rozdiel medzi „uniformovanými" a „neuniformovanými". Nás - „tých zvonka" - usádzajú za sústredenej pozornosti všetkých prítomných. Je nám trochu trápne z toľkej pozornosti a z toho, že sme odlišne oblečení. Avšak asi nikto nečakal, že vôbec niekto cudzí príde. V sále sedia zväčša ženy. Asi iba štvrtina prítomných sú muži. Mladých mužov do tridsať rokov je len niekoľko.

Chvíľu čakáme a rozhliadame sa po sále s kapacitou asi 200 miest, ktorá ale nie je zaplnená. Kytica kvetov skrášľuje bohato zdobený a vyrezávaný rečnícky pult umiestnený v strede pódia. Napravo je menší oválny stôl s bielym obrusom, na ktorom sú položené štyri sklené poháre s vínom a štyri taniere.

Program sa začína presne. Na pódium vystúpi rečník, ktorý je - podobne ako ostatní rečníci - evidentne prostý človek bez vyššieho vzdelania. Aj program je jednoduchý - skladá sa z dvoch piesní, niekoľkých modlitieb a hlavnej prednášky. Všetko je presne naplánované a prebieha podľa scenára. Rečníci majú každé slovo napísané a pozorne ho čítajú, aby sa nepomýlili. Jediným spontánnym prejavom sú asi tri krátke modlitby vyzvaných členov.

Po prednáške sme všetci poučení, že nepatríme do skupiny 144-tisíc vyvolených, a preto nemôžeme prijímať chlieb a víno. Na to pristúpia vyzvaní členovia, aby nechali kolovať tanieriky a poháre s vínom. Tu nastane ale zmätok: muži sa pomýlia - namiesto tanierov zoberú najprv poháre. Po chvíľke sa zbadajú a idú ich vrátiť, aby sa dodržal postup. Vrcholom slávnosti je podávanie tanierov a pohárov, z ktorých si však nikto nič nezoberie...

Po tom, čo sa skončilo kolovanie, sa slávnosť chýli ku koncu. Ešte pár pokynov pre nových - môžu si objednať bezplatnú návštevnú službu spojenú s biblickým kurzom a oznámené sú im aj ďalšie verejné prednášky. Znova zaznie hudba, ale nikomu sa veľmi nechce spievať pieseň podľa starobylého nápevu, takže počuť najmä elektronický klavír. Podujatie sa končí. Trvalo presne hodinu. Ale aj stačí, lebo v nízkej sále je vydýchané a dobre nám padne svieži večerný vzduch. Všetkým nám odľahlo a vonku sa cítime oveľa slobodnejšie.

Teda zmena, ktorú sami členovia nesú len veľmi ťažko: to, čo sa doteraz dialo len pred očami elity, sa teraz môže konať i pred očami skazenej a diablom ovládanej verejnosti. Je to jeden krok smerom k vzďaľovaniu sa od sektárskych praktík. Zrejme úpadok a kríza spôsobili takéto prispôsobovanie sa. S napätím však čakáme na omnoho zásadnejšiu zmenu - povolenie transfúzie krvi. Asi bude oznámená obvyklým spôsobom: „Veď sme ju nikdy v skutočnosti nezakazovali...". Ale aj napriek tomu, kým nenastane zásadný zvrat - uznanie Božej trojjedinosti a božskej prirodzenosti Pána Ježiša Krista - pre kresťanov zostane Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia stále iba sektou.