Mnohí z nás si v duchu povedia: „Už je toho na mňa akosi priveľa!" Žijeme nielen rýchlo, ale sme aj často hnaní ruchom súčasnosti. Ocitáme sa vo víre informácií a myšlienkových prúdov, ktoré na nás zo všetkých strán útočia, avšak ako keby sme cítili, že je to na úkor straty vlastnej identity a schopnosti vedieť sa v tej spleti názorov správne orientovať. Pokiaľ to v minulosti pre nás v oblasti duchovna bolo také jednoduché - buď sme verili, že Boh je, alebo sme to všemožne popierali - dnes sme konfrontovaní celým panteónom „bohov", ba dokonca sú aj takí, ktorí nám ponúkajú, že aj my sa môžeme stať bohmi...

Nikto nevie presne odhadnúť počet siekt a rôznych nových náboženských skupín a kultov, ktoré vo svete pôsobia, pretože každým dňom toto číslo narastá, ale vieme, že tu už nejde o ojedinelé pokusy kriticky naladených „buričov", alebo o módne výstrelky intelektuálnej elity, ale že invázia týchto často deštruktívnych skupín sa stáva celospoločensky veľmi závažným problémom, s ktorým sa na prahu nového tisícročia budeme musieť vyrovnať. Nemám na mysli represiu, ale prevenciu, pretože aj zo skúsenosti vieme, že nič tak nepomôže k popularite a rozmachu akémukoľvek spoločenstvu, ako prenasledovanie, a na druhej strane pre lži a deštrukciu nie je nič hroznejšie ako múdrosť, systematická osvetová činnosť a láskavé srdce.

Uvedomujeme si, že na to, aby sa náš časopis stal skutočne dobrým radcom v oblasti duchovnej orientácie, treba spolupracovať s odborníkmi a autoritami pôsobiacimi v rôznych vedných odboroch - s teológmi a filozofmi, ale aj s pedagógmi, psychológmi, sociológmi, religionistami, právnikmi a pod. To je však stále málo. Bez záujmu Vás, čitateľov, bez Vašich súhlasných, ale i kritických pripomienok, bez Vašich svedectiev, ale i problémov, ktoré Vás v tejto súvislosti ťažia, by nášmu časopisu chýbal ten skutočný ľudský ROZMER.

Toto prvé číslo v prevažnej miere pozostáva z teoretických príspevkov. Snažili sme sa upútať zaujímavými a príťažlivými témami, ku ktorým sa pre ich rozsiahlosť a závažnosť budeme z času na čas vracať. Avšak verím, že už v nasledujúcom čísle Vášho ROZMERu to budete práve Vy, ktorí tento časopis obohatíte svojimi postrehmi a skúsenosťami o ďalšie plánované čitateľské rubriky (spravodajstvo z domova, svedectvá, listáreň spojenú s poradňou, oznamy a iné) a urobíte ho atraktívnym pre všetkých, pre ktorých sa dnes „narodil".