Humanizmus, kreativita, inovované pedagogické metódy, osobný prístup učiteľa k žiakovi - to sú všetko heslá, ktoré sprevádzajú tvorbu a uvedenie nového školského zákona do praxe. Samy osebe sú zmysluplné a nik nemôže namietať voči tomu, ak sa naša škola poľudští a žiaci sa v nej budú učiť to, čo i skutočne v živote využijú. Takisto naučiť študentov samostatne myslieť, vytvárať si vlastný názor na svet a nachádzať jedinečné postoje je vec ušľachtilá a zasluhuje si náš veľký obdiv. Ale...

To „ale" je však veľmi zradné a znepokojujúce. Už dnes sme svedkami toho, že pojmy ako kreativita či inovovaný pedagogický prístup si podaktorí vysvetľujú až priveľmi svojsky a netradične. Kto teda zaručí kompatibilitu nášho vzdelávacieho systému a najmä kto bude garantom toho, že ho nebudú zneužívať rôzne sekty a pochybné alternatívne smery? Veď už teraz kompetentní vyhlasujú, že nie sú oprávnení na to, aby niekoho duchovne „kádrovali". A tak sa môže ľahko stať, že za štátne peniaze budú nepriamo financované sekty, ktorým sa umožní vymývať hlavy našim ratolestiam. Že ako? No predsa svojimi často pavedeckými a neverifikovateľnými hlúposťami, ktorých najväčším nepriateľom je kritické myslenie a odpor tých, čo nie sú ľahostajní, aby sa na to nečinne prizerali.

Veľkou hrozbou je tiež samotná netransparentnosť takýchto školských alternatív. Môžem uviesť i dva konkrétne príklady: Waldorfská škola v Bratislave a súkromné gymnázium v Hnilčíku. Kým tá prvá má za cieľ prezentovať antropozofické (ezoterické) videnie sveta, tá druhá - a to aj napriek neschváleniu experimentálneho overovania - „unáša" deti do ruskej tajgy, aby im tam predkladali „božskú múdrosť" krásavice Anastázie. A nič na tom nezmenili ani závažné nedostatky, ktoré Štátna školská inšpekcia zistila pri inšpekcii v Hnilčíku v septembri 2007. Som presvedčený o tom, že ak by rodičia skutočne poznali duchovné pozadie takýchto škôl, v mnohých prípadoch by tam svoje deti študovať nedali. A to ich vedenie veľmi dobre vie.

Takže pokiaľ nebudú dané konkrétne legislatívne úpravy a vytvorené také účinné kontrolné mechanizmy (ako je to tiež v iných demokratických krajinách, napr. vo Francúzsku), ktoré jednoznačne zamedzia týmto sektárskym tendenciám, naše obavy z možných následkov budú narastať a voči reforme budeme skeptickí. A verte, že to naozaj nie je naším zámerom.