Keď som sa potom stal členom britského parlamentu a navštívili ma ľudia spojení s FAIR z môjho volebného obvodu, začal som si uvedomovať, že mnohí moji spoluobčania a ich rodinní príslušníci prežívali hrozné utrpenie, ktoré im spôsobovali práve kultové organizácie. To však nenachádzalo takmer nijaký ohlas u oficiálnych činiteľov a celkom určite sa postihnutým nedostávalo žiadnej podpory. Podobný rozsah škody, ktorý by bol výsledkom...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.