Celý váš život poznamenala skúsenosť s munistami. Prečo sa ľudia ako vy pridávajú k sektám? Zmenili sa v posledných rokoch dôvody na také konverzie?   To si nemyslím. Myslím si, že ľudia sa získavajú rovnako klamne, ako to bolo pred štyridsiatimi rokmi. Myslím si, že ľudia sú veľmi ovplyvniteľní. Myslím si, že hľadajú spôsob, ako sa zlepšiť a ako urobiť svet lepším. Ako mať nejakú moc a kontrolu nad zlyhávajúcimi inštitúciami...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.