Argument:„Za okolností dodnes zahalených tajomstvom zakázal byzantský cisár Justinián na II. carihradskom cirkevnom sneme v roku 553 učenie o reinkarnácii a vylúčil ho zo všetkých kresťanských spisov. Napriek tomu však v Biblii zostali isté narážky na sťahovanie duše..." (Jak je to vlastně v Bibli?, vydalo nakladateľstvo Lotos pre Medzinárodnú spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu - ISKCON; s. 6.)  Odpoveď:Je nezvratným faktom, že...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.