Pojem

Výraz sekta nie je neutrálny, ako keď sa povie cirkev či náboženská spoločnosť. Tento výraz v bežnom jazyku funguje ako vecné označenie, ale aj ako vyjadrenie nesúhlasu. Jeho expresívny ráz je zrejmý z toho, že nikto o svojej vlastnej náboženskej spoločnosti nepovie, že je to sekta, ani nikto sám seba neoznačí za sektára. Ak chceme používať tento výraz v serióznych textoch, musíme sa postarať o to, aby nemal funkciu nadávky...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.