Tento dojem klame iba čiastočne. Aby sme sa lepšie zorientovali, je užitočné pripomenúť si, že satanizmus má mnoho vrstiev a je mnohotvárny. Podobne ako iné svetonázorové smery, ani satanizmus nie je uniformné hnutie, ale zahrnuje škálu rozličných prúdov a podprúdov. Rozličné formy satanizmu sa spravidla prehľadne triedia do niekoľkých hlavných skupín. K často citovaným patrí Schmidtova kategorizácia, ktorá zahrnuje šesť hlavných typov satanizmu:...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.