Pred dvoma rokmi sme na aktuality.sk informovali o spoločnosti Sálem, ktorá podľa slov bývalých zamestnankýň zamestnávala načierno, nevyplácala mzdy a klamala o cenách výrobkov. To vtedy potvrdila i Slovenská obchodná inšpekcia, aj inšpektorát práce, ktorý firme udelil pokuty. Majiteľ tejto firmy zároveň vedie náboženské spoločenstvo, neregistrovanú cirkev Zbor viery. Svojim „ovečkám" tvrdí, že viera dokáže vyliečiť všetko - od sklerózy až po epilepsiu. V čudných praktikách a liečení pokračuje dodnes. Jeho firma už od úradov dostala viacero pokút, no podľa zistení aktuality.sk stále porušuje zákony. Robí to už celé roky bez povšimnutia polície aj úradov.

Samozvaný pastor a majiteľ firmy Sálem René Schneider vysvetľuje svojim stúpencom, že ak budú veriť, budú sa mať dobre. Budú zdraví a bohatí. Firma, s ktorou je pastor Schneider spojený, však má obrovské dlhy na daniach a poistnom. Ide o státisíce eur. Daňový nedoplatok je podľa účtovnej závierky 350 835,70 eur, dlhy sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú tiež zaujímavé. Podľa portálu Finstat je to v tejto chvíli vyše 39-tisíc do sociálnej poisťovne a zdravotným poisťovniam dlhuje firma spolu asi 46-tisíc eur. Pritom podľa nedávno zverejnenej účtovnej závierky má Sálem zaujímavé finančné toky. Firma nakúpila tovar za takmer milión eur, no predala ho za vyše 2,5 milióna. Na tovar, ktorý tvoria syry a iné mliečne výrobky, tak má maržu 150 %. Priemerný počet zamestnancov je 52 a z nákladov sme vypočítali, že priemerná mzda za celý odpracovaný mesiac je iba 516,84 v hrubom.

Z portálu Finančnej správy zároveň vyplýva, že spoločnosti Sálem nebol povolený odklad dane či platenie dane v splátkach. Podľa praktických skúseností daňových špecialistov sa v takom prípade asi do 30 dní začne daňové exekučné konanie. Sálem je síce daňovým dlžníkom už veľa mesiacov, ale daňové exekučné konanie podľa predloženej závierky sa u neho doposiaľ nezačalo. Ak by sa začalo, potom by správca dane či ostatné inštitúcie, ktorým Sálem dlhuje, zistili, že firma vlastní drahé motorové vozidlá, napríklad BMW X6, dvakrát Mercedes Benz, Audi Q5 a ďalších päť áut. Je to uvedené v prílohe k účtovnej závierke dostupnej na internete.

Kde sa teda podeli všetky peniaze, ktoré firma zarobila? Riadok 26 v účtovnej závierke prezrádza mnoho. Namiesto toho, aby firma platila odvody a dane, v priebehu roka 2016 požičala „osobe s podielovou účasťou" pôžičku vo výške 1 789 040 eur, pričom Sálem nemá žiadnu dcérsku spoločnosť alebo takú, ktorú by bolo možné označiť ako osoba s podielovou účasťou. Ak sa porovná stav bankového účtu ku koncu roka 2015, ktorý bol vo výške 968 170 eur, a k 31. 12. 2016, ktorý bol vo výške 941 eur, je podľa odborníkov na dane možné, že poskytnutá pôžička prepojenej osobe zapríčinila platobnú neschopnosť tejto spoločnosti. Existujú prípady, keď sa podnikatelia takýmto spôsobom snažili vybrať z firmy peniaze, aby nemuseli platiť dane. Podľa viceprezidenta Policajného zboru SR Martina Krčmárika je však takéto konanie dôvodom, aby polícia začala preverovať naplnenie skutkovej podstaty trestného činu nezaplatenia daní a poistného.

To ale nie je všetko. Spoločnosť Sálem má od roku 2014 tiež povinnosť auditu. Na portáli registeruz.sk by mala byť zverejnená správa audítora, výročná správa a cash flow. Daňový úrad dodržiavanie týchto povinností kontroluje. Ak firma nemá urobený audit, hoci jej to zákon prikazuje, hrozí jej pokuta. Spoločnosť Sálem nedoručila od roku 2014 ani oznámenie o schválení účtovnej závierky. I to je ale podľa Finančnej správy protizákonné. Ak daňový úrad zistí, že firma si povinnosti nesplnila, hrozí jej pokuta podľa celkového majetku. Ak sa to však stane opakovane, teda ako v prípade firmy Sálem, úrad má právo vymáhať pokutu za všetky roky. (krátené)