Symbol

Symbol je v kresťanskom náboženstve zásadný, a preto si ho najskôr filozoficky a religionisticky zadefinujme. Tento pojem sa odvodzuje od gréckeho slovesa symballein, čo znamená „dať dohromady" alebo „zložiť". Podstatné meno z tohto slova znie symbolon. Prvýkrát ho nachádzame na staroegyptskej olovnatej značke, ktorá sa z rôznych materiálov používala v antike ako preukazná známka (lat. tessera). Pôvodne tessera znamenala ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.