Sufizmus bol bránou do sveta islamu pre mnohých orientalistov. Západní záujemcovia o islam nachádzali v sufistických básňach a spisoch známu vnútornú dimenziu islamu, ktorá osvetľovala inak málo pochopiteľný odkaz Koránu ľuďom zvonku. Nápadná podobnosť sufistických tém s kresťanským mysticizmom Jána z Kríža, Terézie Avilskej či Majstra Eckharta budila záujem o spoločné monoteistické dedičstvo.1 Roku 1922 vydal katolícky intelektuál...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.