The Sisyphus Prize

V Európe sa postupne objavili podobné ponuky, hoci finančne skromnejšie. Až v roku 2012 belgicko-flámsky skeptický klub SKEPP v spolupráci s európskou skeptickou spoločnosťou ECSO ponúkli odmenu milión eur (peniaze u bruselského notára deponoval neznámy donátor s tým, že nejde o financie z prostredia farmaceutického priemyslu) pre toho, kto preukáže v kontrolovaných podmienkach paranormálne schopnosti...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.