Náboženstvo povodia rieky Indus

Predpokladá sa, že najstarší obyvatelia indického subkontinentu putovali smerom do povodia rieky Indus zo západu. Archeológovia tu našli trosky veľmi rozvinutej civilizácie, predovšetkým na miestach archeologických lokalít známych ako Harappa a Mohendžodaro. Pred vyše 4-tisíc rokmi bola civilizácia Indusu na úrovni civilizácie Mezopotámie, Egypta, Číny, ak nie na ešte vyššom stupni. Dôkazy o pravouhlom systéme usporiadania...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.