V článku najskôr veľmi stručne pripomenieme udalosti, ktoré pred 30 rokmi vyvrcholili kolektívnym násilím, potom pripojíme zamyslenie nad tým, prečo sa toto násilie populárne vysvetľuje dehumanizujúcim spôsobom, a nakoniec vyjadríme presvedčenie, že príslušníkom hnutia Svätyňa ľudu možno porozumieť ako ľuďom brániacim svoj cieľ až do konca. Vychádzame pritom z odbornej literatúry, ktorá je za tých 30 rokov už veľmi bohatá.

Náboženské hnutie Svätyňa...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.