Božský guru

Tvrdenie, že pre náboženské sekty je typické, že vedúci často ovláda, zneužíva a využíva členov svojej skupiny, nie je nijako prekvapivé ani objavné. Ani to, že vodcovia siekt manipulujú členmi pre svoje záujmy a jednotliví príslušníci sekty nemajú vôbec slobodu ani možnosť vlastného rozhodovania. Oveľa menej je ale známe to, že aj členovia sekty manipulujú so svojím guru, formujú a ovládajú ho. Napriek tomu to patrí celkom...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.