Vo Svätom písme sú miesta, ktoré radi prechádzame taktným mlčaním, alebo sa tvárime, že nejestvujú. Stávajú sa tvrdým orieškom pre kazateľov, ktorí pripravujú kázne na mieru očakávaní svojich poslucháčov. Mnohí čitatelia Písma ich radšej jednoducho preskočia, len aby sa nad týmito slovami nemuseli zamýšľať. Nie, nepíšem o miestach v Starom zákone, ktoré sú navonok nelogické či exegeticky ťažko uchopiteľné. Píšem o Ježišových slovách, ktoré sú úplne jednoznačné, no pre súčasného človeka, ktorý aj svoj duchovný život odvíja od modelu úspechu, sú neprijateľné. Známy taliansky katolícky spisovateľ, novinár a kňaz Alessandro Pronzato tieto riadky nazýva veľmi jednoducho - nepohodlné evanjeliá. Uznávam, zvolený biblický text nie je príliš lákavý na letné chvíle oddychu a pohody. Ale možno práve preto je dobré, keď sa nad ním aj v tieto dni zamyslíme.

Ježiš v Markovom evanjeliu ponúka návod, ako sa stať skutočným kresťanom, teda jeho nasledovníkom. Zhŕňa ho v piatich strohých vetách. Prvá z nich znie pre človeka súčasnosti azda najradikálnejšie: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma!" Sebazápor, čiže popretie toho, že najvyšším kritériom môjho správania som ja sám alebo to, čo sám pokladám za vhodné, správne, príjemné a užitočné, je v príkrom rozpore s túžbou užívať si život. Možno aj s túžbou užívať si vieru, o ktorej sa toho popísalo pomerne veľa v predošlom čísle. Ježišova nepríjemná požiadavka je však ešte radikálnejšia. Hovorí jednoznačne, že ten, kto nechce prijať a niesť svoj kríž, nemôže byť jeho skutočným nasledovníkom.

Kríž sa v postmodernom kresťanstve stal akoby tabu. Nehovorí sa o ňom, nepíše, na ramenách iných sa stáva pre nás neviditeľným. Ako nedávno spomenul istý americký katolícky aktivista vo svojom videoblogu, naše spoločenstvá sa stávajú „cirkvami pohody", z ktorých sme vytlačili kríž. Nie sú to iba spoločenstvá, ktoré môžeme označiť ako sekty. Sú to aj spoločenstvá tradičných cirkví. Náš spirituálny supermarket postmoderného kresťanstva ponúka celý sortiment zaručených receptov, ako sa kríža zbaviť: spektakulárne masové evanjelizačné akcie, kde budete uzdravení z najrozličnejších chorôb, kde sa ako mávnutím čarovného prútika uzdravia všetky vaše narušené vzťahy, kde sa popretínajú údajné vplyvy hriechu predkov na naše súčasné choroby, trápenia a osobné problémy. Ešte lákavejší je tovar s názvom „materiálny úspech". Podľa obchodníkov s evanjeliom hlásajúcich tzv. teológiu prosperity v tomto pomyselnom predajnom stánku vraj skutočný kresťan nemôže byť chudobný, nemôže prežívať materiálny nedostatok či existenčnú neistotu. Môžeme si byť ale istí, že ide o tovar pochybného pôvodu a kvality. Božie slovo nám totiž dáva jedinú istotu. Istotu, že Ježiš nám žiadny úspech v tomto živote nesľubuje, ale ubezpečuje nás, že ak verne prijmeme svoj kríž a budeme ho s ním niesť, sme na dobrej ceste. Ak si totiž budeme chcieť svoj pohodlný život zachrániť, stratíme večný život. Keď sa však pre Krista a evanjelium pohodlného života plného istôt zriekneme, zakúsime život skutočný.