Curriculum vitae

František Drtikol (1883 – 1961) vyrástol v katolíckom zázemí, avšak zrejme pod vplyvom nie príliš šikovného katechétu a mnohých otázok, ktoré nastolila Nietzscheho drvivá kritika katolicizmu, s ktorého dielom sa mladý Drtikol zoznámil, sa postupne odklonil od ortodoxného katolicizmu k hľadaniu vlastnej spirituality. Nemalou mierou mohol k tomu prispieť aj umelecký temperament typický pre umelcov, ktorý ich poháňa k úniku...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.