Otváranie duše skalpelom

„Pátranie v minulých životoch je založené na dvoch teóriách. Prvá sa opiera o teóriu podvedomia, do ktorého údajne vytláčame predovšetkým nepríjemné až drastické či zahanbujúce spomienky na udalosti vo svojom živote, druhá súvisí s náboženskou predstavou reinkarnácie. Tieto predstavy sa zlúčili vo viere, že je možné vyvolať zapadnuté spomienky aj na minulé životy."1 Viera v reinkarnáciu v každom...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.