Boží služobníci

Bohovia stvorili ľudí na to, aby sa o nich starali a slúžili im. Preto ich celý život bol službou bohom - bohoslužbou. Väčšina ľudí slúžila bohom nepriamo, to znamená svojou prácou na poliach, remeselnou výrobou, vykonávaním svojich stavovských povinností a pod. Ale aj Sumeri mali skupinu ľudí, ktorí bohom slúžili priamo, a to boli kňazi.1 Najvýznamnejšou kňazskou osobou bol kráľ, ktorý bol božím vyvoleným, splnomocnencom...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.