Dnes už zrejme netreba nejako mimoriadne biť na poplach a presviedčať, že sekty môžu vytvoriť závislosť svojich adeptov podobne, ako je to v prípade alkoholu, drog, internetu či fajčenia.1 S odvolaním sa na psychologické aspekty vplyvu návykových prostriedkov vo všeobecnosti možno konštatovať, že závislosť sa prejavuje v strate kontroly nad svojím životom. Dnešný človek sa stáva čoraz väčšmi závislý od stále novších látok, médií...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.