Tradičná medicína existovala a praktizovala sa v Afrike po tisícročia. Afričania vedeli liečiť svoje choroby dávno predtým, než prišli kolonisti a zaviedli modernú medicínu. Liečiteľské poznatky si získavali pozorovaním správania zvierat a tieto vedomosti si odovzdávali z generácie na generáciu. Podaktorí liečitelia tvrdia, že svoje poznatky získali stykom so záhrobím, vnuknutiami alebo zo snov. Uplatňovala sa aj metóda označovaná ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.