Termín UFO (Unidentified Flying Objects - neidentifikovateľné lietajúce objekty) pochádza z roku 1951. Ak ho použijeme, nemáme automaticky na mysli kozmickú loď, pretože v širšom zmysle slova tento pojem označuje všetky neznáme objekty, ktoré boli zaznamenané vo vesmíre či na oblohe. Avšak v bežnej hovorovej reči sa nezriedka pod ním skrývajú práve kozmické dopravné prostriedky mimozemských civilizácií. Tých, ktorí veria v ich existenciu...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.