Príkladom exotickej komunity pokúšajúcej sa spolu s praktizovaním netradičného náboženstva importovať aj kultúru prostredia, v ktorom toto náboženstvo vzniklo, je pre nás ekologická farma Krišnov dvor. Je súčasťou Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krišnu, populárne nazývanej hnutie Hare Krišna3. Naproti tomu rozvoj domácej tradície (rímskokatolíckej) bol cieľom cirkevne neschválenej komunity Filadelfia (Metanoia) pod vedením kňaza Vladimíra ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.