Ja som


Most k slobode je ezoterická náboženská skupina, ktorá sa dnes zaraďuje medzi typických predstaviteľov hnutia Nového veku. Založila ju v 50. rokoch minulého storočia v New Yorku Geraldine Innocente a ďalší bývalí členovia náboženského smeru Ja som. Učenie hnutí Ja som a Most k slobode je veľmi podobné, niekedy dokonca totožné.

Náboženské hnutie Ja som („I AM" Activity) založil roku 1934 Guy Warren Ballard (1878 - 1939) a jeho manželka Edna Wheeler Ballardová (1886 - 1971). Hnutie má korene v teozofii a je jedným z najvýznamnejších predchodcov spirituality Nového veku (najmä Cirkev všeobecná a víťazná, ktorá vyšla z tohto hnutia a jeho vierouka a prax ju výrazne ovplyvnili). Významným prvkom v učení Ja som je ich viera v existenciu Nanebovzatých (ascendovaných) majstrov, tzv. Majstrov múdrosti, ktorých pôvod spočíva v dielach spoluzakladateľky Teozofickej spoločnosti Heleny Petrovny Blavatskej (1831 - 1891). Nanebovzatí majstri sú hierarchiou nadprirodzených bytostí a je zaujímavé, že okrem veľkého množstva exoticky znejúcich mien, ako napríklad Kuthumi, El Morya či gróf de Saint Germain, obsahuje zoznam Majstrov tiež viaceré biblické postavy: Abraháma, Mojžiša, Šalamúna, Márie, Ježiša a iných.

Títo Majstri, niekedy tiež nazývaní Osvietení či Veľké biele bratstvo, sú vraj osvietené bytosti, o ktorých sa tvrdí, že unikli z kolobehu reinkarnácie a teraz sa zo svojho vznešeného postavenia usilujú zhovievavo viesť ľudstvo prostredníctvom komunikácie cez výnimočne citlivých jedincov. Vzhľadom na ich dôležitosť v tomto učení sa nimi budeme ešte podrobnejšie zaoberať. Sám Ballard tvrdil, že sa na hore Shasta v Kalifornii stretol s grófom de Saint Germainom, historickým alchymistom z 18. storočia, ktorý je významnou postavou v mnohých ezoterických hnutiach. Ten vraj stovky rokov hľadal niekoho, komu by mohol odovzdať Veľké zákony života. Keďže sa mu to v Európe nepodarilo, obrátil svoju pozornosť na Spojené štáty a tú pravú osobu našiel práve v Ballardovi.

Fungovanie skupiny ale ovplyvnilo taktiež niekoľko nepríjemných udalostí. Jednou z nich bola náhla Ballardova smrť, ktorého zasiahla mŕtvica. Hnutie tiež kritizovali bývalí členovia a obvinili ho z používania poštových služieb USA na podvodné ciele - získavanie peňazí za falošné náboženstvo. Súd sa ťahal dvanásť rokov, počas ktorých hnutie nemohlo používať poštu a svoje knihy a časopisy muselo distribuovať prostredníctvom Železničného expresu. Napokon však súdny proces vyhralo a od roku 1957 dostalo povolenie nazývať sa náboženstvom, z čoho mu plynuli aj nemalé daňové úľavy. Po smrti Edny Ballardovej roku 1971 prevzal vedenie hnutia zbor riaditeľov.

Čo sa vlastne skrýva za názvom Ja som? Vzťahuje sa k Božiemu menu zjavenému v biblickej knihe Exodus (Ex 3, 14). V Ballardových úvahách to však nie je iba meno prednesené Bohom, ale malo by patriť do úst každej ľudskej bytosti. Je to akási iskra božského plameňa (Kristovo Ja), ktorého prítomnosť, lásku, silu a svetlo môžeme zakúšať prostredníctvom tichej meditácie a opakovaním „ubezpečenia" a „výnosov". Uisťovanie sa o niečom, po čom človek túži, môže u neho spôsobiť, že sa mu to naozaj stane. Stúpenci sa na svoju predstavu zameriavajú a utvrdzujú ju v sebe ako skutočnosť. Veria, že prostredníctvom afirmácie (vyznávaním, že je niečo skutočné) a silou pozitívneho myslenia je dokonca možné uviesť určitú situáciu do reality. Tento aspekt pozitívneho myslenia sa v mnohom prekrýva s učením Hnutia ľudského potenciálu (Human Potential Movement).

 

Buď svetlo


„Éra slobody je za dvermi! Jej prvé príznaky dokonalosti sa objavujú v diaľke na horizonte. Planéta Zem bude opäť krásna ako sen a nie špinavá a nepekná ako dnes. Mier, krása a šťastie navráti sa medzi ľud do každého z vás, či ste muž, žena alebo dieťa! Bieda, choroba a smrť budú navždy vyhnané zo Zeme. Veríte v niečo podobné? Práve teraz sa rodí tento zvláštny čas, hoci okolnosti tomu ešte nenasvedčujú." (Buď svetlo, s. 4) Tieto optimistické vízie nájdete v úvode publikácie Buď svetlo, ktorú preložila práve Ladislava Kujalová - žena, prostredníctvom ktorej sa toto učenie dostalo do vtedajšieho Československa; žena, ktorá o sebe tvrdí, že je vedená priamo z duchovného sveta, odkiaľ čerpá vždy čerstvé správy, a že Biblia je už dávno prekonaná.

Učenie hnutia Most k slobode ďalej prorokuje príchod vibračného zlomu - niečo ako koniec sveta. Všetko však zničené nebude, ale sú predpovedané veľké katastrofy, povodne a zemetrasenia, čím sa táto planéta očistí. Po vibračnom zlome prežije asi 15 až 20 percent ľudí. Prežijú všetci ľudia dobrej vôle, lenže budú zmätení a nebudú vedieť, čo sa deje. Neprekvapivo stúpenci tohto hnutia budú práve jedni z tých, ktorí im budú pomáhať orientovať sa na Boha. Naša planéta je vraj na najnižšom stupni vývoja v slnečnej sústave. Na ostatných planétach je vraj tiež život, ale v iných dimenziách, ktoré však nevnímame. Je zbytočné tam lietať raketami, pretože tam žiadne živé tvory neuvidíme, hoci ony nás vidia. Máme jednoducho „hrubšiu vibráciu". Tu žijeme oddelení od Boha, ale na ostatných planétach majú bytosti priamy kontakt s Bohom.

Takisto ako v hnutí Ja som aj v učení Mosta k slobode sú veľmi dôležití Nanebovzatí majstri, alebo tiež ochrancovia Bieleho bratstva, ktorí chcú pomôcť ľuďom realizovať ich duchovnú cestu k vlastnému nanebovzatiu. Sú to ochrancovia obrovského diela sústredení pod Veľkým Bielym bratstvom, zvlášť El Morya, mocný Maha Chohan, reprezentant Ducha Svätého z Biblie, a Saint Germain, ktorému bola zverená Zem na najbližších dvetisíc rokov. Práve on vraj prináša a riadi Éru slobody, resp. slobodu pre všetko živé. Jeho obrovským poslaním je oslobodiť všetky bytosti, ako aj samu planétu, a to použitím fialového ohňa. Členom Bieleho bratstva je aj Ježiš Kristus. Ten podľa tohto učenia nebol Bohom, ale len vysokou bytosťou, ktorá si vzala do opatery Zem, aby ju doviedla do úspešného konca. A, samozrejme, údajne dnes zastáva vysoký kozmický úrad v duchovnej hierarchii a pripravuje rozvoj vedomia Krista pre ľudí, ktorí sa len pomaly prebúdzajú. Vraj kedysi Kristus povedal: „Je to gigantické dielo privádzať celú túto planétu s celým jej životom na najbližší ďalší vývojový stupeň a pri tom premieňať sily temnoty."

Ako sme už povedali, úlohou vyslancov Veľkého Bieleho bratstva je nadviazať kontakt s ľuďmi schopnými citlivého vnímania. Vyškoliť ich a zabezpečiť, aby sa ich názory ďalej propagovali v čistom a nesfalšovanom poňatí. Ich náuka sa považuje za duchovnú výživu stúpencov a zároveň za potrebu, ktorá vraj bude čoraz väčšmi silnieť a ktorú už doterajšie inštitúcie nedokážu uspokojiť. Úlohou je teda vyškoliť ľudí, ktorí sú aspoň trochu otvorení pre čisté pravdy, a tých pripraviť, aby sami pôsobili ako učitelia, ktorí by zasa mali postupne osloviť čoraz väčší okruh ľudí. To je ten tzv. most k slobode, ktorý by mal ukazovať cestu nahor, „cestu zo všedného každodenného myslenia tohto sveta do svetlejších oblastí". Je to most, po ktorom prúdi učenie od Majstrov k žiakom a od nich postupne k ďalším ľuďom. Práve na to sú vraj potrební nespočetní pomocníci - žiaci, ktorých láskyplne vedú Majstri riadiaci ich vedomie, aby sa odklonili od osobných prianí k veľkým cieľom.

V učení Majstrov je dôležitá aj sila siedmich lúčov (sedem farieb dúhy).1 Z týchto lúčov sa vyživuje všetok život tak, aby bol čistý, plný božských vlastností. Tvorí vraj najdôležitejšiu výzbroj žiaka pri premieňaní zlých pomerov na Zemi a ich očisťovaní. Každý lúč má svoje špecifické vlastnosti i riadiace bytosti. So silami týchto lúčov môžu žiaci (aj keď ako ľudia ešte v obmedzenom stave nášho vedomia) začať spolupracovať a to vraj aj s ich veľkými riadiacimi bytosťami. Tieto mocné energie by sa mali použiť na naše vlastné očisťovanie, na premenenie pomerov na našej Zemi a ďalej na očisťovanie nahromadených tieňov z minulých vekov. S týmto zvyšovaním vibrácií by sa mali u jedinca prejavovať mnohé zmeny, ako napríklad rozrastajúca sa jasnozrivosť a jasnosluch, takže ľuďom sa stanú viditeľné ich nedobré vyžarovania a myšlienky a začne sa okolo nich rozširovať chaos. S pomocou fialového žiarenia ale majú možnosť svoje negatívne myšlienkové formy a karmické zaťaženia postupne likvidovať a zúčastniť sa tak na očisťovaní všetkého pozemského života.

Sily týchto lúčov sa uchovávajú pre našu Zem vo veľkých svetelných centrách a vyžarujú sa pre pozemský svet. Tieto ohniská sú prastaré a boli vytvorené podľa určitých zákonitostí a rozdelené po planétach. Najvyššia zo svetelných centier je Šambala, sídlo božskej hierarchie pre Zem, kde sa pre našu planétu udržiava Trojplameň, ktorý sa musí stále posilňovať, aby sa odtiaľ mohol vyživovať pozemský život. Aj my ľudia vraj v sebe nosíme takéto centrum svetla a to je náš osobný diel Boha, naše najvyššie centrum vibrácií, v ktorom spočívajú božské tvorivé sily vo svojom zárodku.

 

Inkarnácia


Zaujímavé je tiež učenie týkajúce sa inkarnácie. Stúpenci hnutia veria, že sa ľudia prišli inkarnovať sem na Zem, aby dosiahli majstrovstvo nad hmotou, nad svojimi vlastnými myšlienkami, citmi, činmi a slovami. Až celé toto dielo bude dokončené, až sa všetok život, ktorý nám Boh prepožičal, očistí a harmonizuje, tak sa i oni budú môcť stať práve onými Nanebovzatými majstrami (ako napr. Ježiš Kristus) a budú sa môcť oslobodiť od všetkých nedokonalostí a navrátiť späť do Božieho Srdca, odkiaľ prišli.

Na inkarnáciu ale musí dať povolenie tzv. Karmická rada. Ak sa povolenie udelí, začne sa hľadanie vhodného miesta a vhodných rodičov pre nový život jednotlivca. Jeho karma je do detailov preverená a pozorne sa pripravuje jeho životný plán, aby tak indivíduum zrušilo čo najviac karmických záznamov a aby sa zrušilo čo najviac chýb. „Každá individuálna karma sa veľmi pozorne meria a váži, aby jeho ťarcha nepresiahla silu Svetla, ktorú duše vlastnia, a tak sa zbytočne neznížila šanca víťaznej inkarnácie." (Buď svetlo, s. 31)

Keď je teda všetko pripravené, tzn. životný plán jednotlivca, miesto, rasa a rodičia inkarnácie, začne sa jeho vlastná príprava pre nový vstup do fyzického tela. Potom nastáva „zázrak znovuzrodenia" a duša opäť prechádza karmickou bránou, aby sa znovu vtelila na zemskom povrchu. Prejde závojom zabudnutia a začne svoju životnú púť. Žiaci tohto učenia, t. j. uvedomelí žiaci, ktorí vedia o existencii fialového plameňa, o jeho purifikačnej moci, nemusia ako ostatné ešte nevedomé duše čakať na oslobodenie vyšších tiel od fyzického tela, a nemusia čakať, až budú pozvaní pred Karmickú radu, aby zdôvodnili svoje chyby.

Karmickú radu tvoria jej vyslanci. Sú to vraj bytosti nádherného vzhľadu, oblečené do purpurového odevu podobného farbe šiat používaných Nanebovzatým majstrom Saint Germainom. Na hrudi nosia znak Váh spravodlivosti, na hlave majú sedemcípu korunu a v rukách držia zrolované spisy previazané purpurovými stuhami, ktoré obsahujú pozvanie pred Karmickú radu. Stúpenci veria, že každá duša, ktorá už opustila fyzické telo, stretne na svojej ceste jej vyslanca. Každý zo zvitkov v jeho ruke by mal pre každú dušu znamenať príležitosť - dostane rozsudok, vďaka ktorému môže prežiť nápravné obdobie a tak mať možnosť lepšie chápať zákony života.

Ale pozor, všetko má jeden veľký háčik. Kujalová vo svojom doslove k prekladu knihy dodáva: „Z pozície, ktorá je mi vzhľadom na môj Boží plán a dosiahnuté duchovné hodnoty v éteri, ako aj tu na Zemi vlastná, odovzdávam tu od môjho Vedúceho majstra povolené znalosti tým, ktorí ich chcú použiť a to s upozornením, že ide o informácie vážne, delikátne a pre osoby neorganizované v žiadnej ochrannej a silnej skupine priamo nevhodné a pokiaľ sa nepozorne alebo nesprávne aplikujú, dokonca tiež nebezpečné." (Buď svetlo, s. 114) Toto posolstvo a upozornenie pravdepodobne slúži ako motivácia potenciálnych členov pre vstup do tohto hnutia.

 

Matka Lá


Skupine vládne Matka Lá. Takto všetci členovia tohto hnutia oslovujú zakladateľku a jedinú autoritu skupiny - šesťdesiatdvaročnú Ladislavu Kujalovú-Jurovú. Vtedy približne štyridsaťročná, rozvedená, s dvoma dcérami, sa po revolúcii vrátila do vtedajšieho Československa z Brazílie, kde žila 14 rokov. Predala všetok svoj majetok a za získané financie si kúpila letenku do vlasti. Tu začínala úplne od nuly a tvrdila, že ju Boh poslal, aby sem priniesla svetlo po temnote totality.

Guru spočiatku začala organizovať prednášky v Brne a to na základe získaných vedomostí práve z Brazílie - bola vyučená v tzv. spirituálnom centre. Jedna z bývalých členiek opísala ich priebeh týmito slovami: „Na prednáškach sa často dostávala do tranzu, ktorému hovorila ‚projekcia‘. Mala vízie, menila rysy tváre, hovorila mužským hlasom. Jeden deň boli teórie a projekcie, druhý deň zase éterické masáže. Používali sme bylinkové výťažky v liehu a masáže boli väčšinou energetické. Pracovalo sa aj s čakrami. (...) V Brne sme sa schádzali dvakrát týždenne, začínalo nás asi 60 a v čase najväčšieho rozkvetu nás bolo asi 120. Pani Kujalová mala prednášky pre mnoho ľudí - až pre 500." (Grombiříková, 1998) Zakladateľka tiež preložila z portugalčiny už spomínanú knihu Buď svetlo (pôvodné vydanie bolo v nemčine) obsahujúcu učenie Mosta k slobode.

Toto obdobie trvalo približne dva roky. Potom sa aj s niektorými prívržencami presťahovala do hájovne jedného z členov hnutia, ktorý neskôr chalupu Kujalovej daroval. Tu sa skupina zdržiava dodnes.

Sekta je zrkadlom vnútorného sveta vodcu. On nepozná žiadne medze. On prežíva svoje fantázie a túžby vo svete, ktorý okolo seba vytvára. On vie, „ako na ľudí", respektíve ako ich priviesť k tomu, aby sa stali jeho poddanými. Matka Lá je práve takým učebnicovým príkladom vodcu náboženskej skupiny, ktorý vládne nad svojimi ovečkami tvrdou rukou a majstrovsky používa manipuláciu. Je pre členov absolútnou autoritou, mocenskou i znaleckou. Skupina si ju idealizuje, ale i sama je presvedčená o svojej výnimočnosti, neomylnosti, nadľudskej múdrosti a o svojej vyvolenosti. Vyžaduje úplnú vernosť a oddanosť. Na konkrétnu predstavu o tom, ako boli členovia absolútne oddaní svojej vodkyni, uvádzam opäť výpoveď bývalej členky komunity:

„O nejaký čas sa mi videlo, že guru venuje príliš veľkú pozornosť manželovi jednej ženy. Potom povedala, že patrí k nemu, pretože boli predtým na nejakej planéte spolu. Tú ženu potom prinútila k rozvodu. Bolo to tri mesiace po ich svadbe, na ktorej im sama požehnala. Žena to skutočne prijala a podala žiadosť o rozvod. Rozviedli ich ihneď, pretože boli spolu krátko. Bolo však vidieť, že tým veľmi trpí. Ja som to nedokázala prijať. Guru za mnou poslala tú ženu, nech mi to vysvetlí. »Vieš, aká je to úžasná kariéra byť po boku guru?«" (Grombiříková, 1998)

Duchovná vodkyňa vládne tvrdou rukou a podľa bývalých členov sekty si dáva pozor na to, aby všetko, čo robí, bolo v medziach zákona. Ďalším názorným príkladom jej vplyvu je situácia, keď sa skupina natrvalo usídlila práve v spomenutej hájovni v lesoch pri Kuroslepoch. Prečo si guru vybrala túto malú hájovňu pre taký jedinečný a vznešený cieľ? Odpoveďou môže byť výpoveď jednej bývalej stúpenkyne:

„Raz ráno - chodila sa modliť do lesa - sa vrátila celá uplakaná, lebo dostala z éteru príkaz, že tam máme zostať a založiť duchovné centrum. Už sa vraj blíži vibračný zlom a my budeme pomáhať ľuďom, ktorí tam budú za nami prichádzať. Brala som to tak, že sa čas skutočne nachýlil a ja mám zostať po jej boku. Pár nadšencov hneď predalo byty. Tri alebo štyri manželské páry sa tam tiež nasťahovali, všetko opustili a peniaze odovzdali na spoločnú kôpku. (...) Boli sme jej vydaní na milosť a nemilosť. Všetko rozhodovala za nás. My sme len pracovali a modlili sa." (Grombiříková, 1998)

 

Obmedzujúci život


Hoci niektoré náboženské hnutia pozostávajú iba z niekoľkých príslušníkov (najčastejšie z desiatok), a preto nejde o spoločensky významné skupiny, môžu byť nebezpečné, i keď to z ich učenia či správania prezentovaného navonok nie je viditeľné. Spoločnú identitu tu posilňuje napríklad i jednotný štýl oblečenia rozdielny od väčšinovej populácie. Stúpenci Mosta k slobode sú odetí do modrých habitov, len guru a jej manžel majú hnedobéžový. Silným prvkom dištancovania sa od minulosti (bežného života) a zmeny identity je zmena mena. K tomu dochádza aj v tejto náboženskej skupine. Tu si členovia medzi sebou vykajú, vodkyňu oslovujú Matka Lá. Zmena oblečenia či mena, vykanie všetkým členom vrátane manžela alebo manželky, zákaz sledovania televízie a čítania novín, to všetko sú riadené manipulatívne prvky.

Jednou z najpríznačnejších techník manipulácie s ľuďmi v deštrukčných sektách ako Most k slobode je i organizácia dňa. A to s pomerne stálym a daným režimom, ktorý je pre ich členov značne vyčerpávajúci. (Podrobnejší opis denného režimu Mosta k slobode uvádzame v článku Zdeňka Vojtíška a kol.: Náboženské komunity, s. 17 - pozn. red.). Okrem tejto dennej drezúry Matka Lá pripravila - pod proklamáciou slobody - pre svojich stúpencov naozaj obmedzujúci život posilnený možnosťou vynášať nad nimi ortieľ najrôznejších trestov. Z nich najobávanejším je vylúčenie. Navyše tu k odchodom dochádzalo v zlom. Členovia buď utiekli, alebo ich Kujalová vyhodila. Každý odchod z komunity môže znamenať už pre bývalého člena značné existenčné problémy. Nemá sa napríklad kam vrátiť, pretože všetok svoj hnuteľný i nehnuteľný majetok prenechal vodkyni, popretŕhal väzby s rodinnými príslušníkmi, príbuznými či priateľmi, nevie sa orientovať v bežnom živote, pretože sa používajú nové technológie, ktoré nepozná, nemá zamestnanie atď. Navyše ex-člen môže trpieť rôznymi psychickými ťažkosťami - od pochybností o sebe ako o niekom, kto sklamal tú najväčšiu autoritu, až po vnútornú neistotu alebo posttraumatickú stresovú poruchu.

Hoci počet členov tohto hnutia nijako zásadne nestúpa, útočisko komunity - hájovňa vystavaná na okraji prírodnej rezervácie - sa naopak viditeľne „rozrastá". K pôvodnému objektu v posledných rokoch pristavali dvojposchodovú murovanú budovu pripomínajúcu akýsi pseudogotický hrad.

Skupina žije hlavne z darov svojich členov. Stúpenci pestujú v niekoľkých fóliovníkoch zeleninu a chovajú domáce zvieratá. Starosta obce Kuroslepy Vladimír Bureš na adresu komunity povedal: „Nemáme s nimi žiadne problémy. Naše vzťahy sú dobré a sú to pracovití ľudia." (Martínek, 2012b) Naproti tomu bývalá členka tohto hnutia by rada varovala ľudí pred vstupom do podobnej sekty. Dodnes sa bojí o seba i o rodinu. Niektoré náboženské hnutia vedia majstrovsky klamať svoje okolie, aby vzbudili zdanie usporiadanej, bezproblémovej skupiny, ale o to horšie veci sa potom môžu diať za múrmi ich domu. Ako je zrejmé, do tejto sorty patrí aj Most k slobode.

 

Deti v ohrození?


Na „neštandardné" správanie členov skupiny k deťom upozornili políciu bývalí členovia uzavretej komunity v marci tohto roka. Polícia vypočula niekoľko odídených členov sekty, ktorých svedectvá sú podľa vyšetrovateľov zarážajúce. „Zistili sme, že fungovanie rodiny je veľmi nezvyčajné. Svedkovia vypovedali, že tam deti mlátia ako žito. Máme poznatky, že v niektorých prípadoch mohlo ísť aj o ich týranie," povedal špecialista na sekty v Prahe z Útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu Ivo Špičan. (Martínek, 2012b) Toto sa však zatiaľ nepotvrdilo, nikto nebol obvinený. Vyšetrovanie teda stále pokračuje. Polícia vypočula niekoľko bývalých členov, ktorí hovoria o týraní a sú ochotní svedčiť. Jedna z ex-členiek uvádza: „Domnievam sa, že je tam stále rovnaká situácia aj po tých rokoch, čo už tam nie som," upozornila žena a naznačila, že informácie o možnom týraní detí nie sú nijako prehnané a polícia by ich mala dôkladne preveriť. „Nejde o to, že by im išlo výslovne o život kvôli fyzickým trestom, ale ide aj o ich psychiku a vplyv na zaradenie sa do spoločnosti," upozornila žena. (Martínek, 2012c)

Komunita je teda teraz pod drobnohľadom Útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu a aj polície. Sociálny úrad v Třebíči i škola, kam deti chodia, vypracovali pre políciu aktuálne posudky. Kriminalisti chceli vedieť, či nie sú deti nejako zanedbané, unavené, či na sebe nemajú známky fyzického násilia. Nič také sa však zatiaľ nepotvrdilo. Podľa Špičana úrady nezistili, že by deti mali na tele známky bitia či iného zlého zaobchádzania.

V súčasnosti žije v komunite niekoľko dospelých a sedem detí. Dve z nich sú predškolského veku, tri navštevujú základnú školu a dve už majú povinnú školskú dochádzku za sebou. „Keby boli všetky deti také šikovné a úspešné ako sú tieto, tak by sme to brali. Že by ich niekto týral, o tom pochybujem," reagoval riaditeľ základnej školy, do ktorej deti chodia. (Martínek, 2012b) Deti z komunity teda navštevujú normálnu základnú školu. Avšak bývalá členka už v roku 1998 upozorňovala: „Guru dbala na to, aby všetko bolo v rámci zákona, takže v škole asi vôbec netušili, čo sa v dome deje. My sme usporiadali pre deti šachový turnaj, napiekli buchty, prišli aj ľudia z dediny. Na Vianoce sme nacvičili program, navštívili sme dedinu a v kultúrnom dome deti predviedli scénky, takže si ľudia mysleli, že sme usporiadané a pokojné spoločenstvo." (Grombiříková, 1998)

Popri prípadných fyzických trestoch a negatívnych psychických vplyvoch zo života v komunite tu existuje ďalší značný eticko-právny problém. Ten môže mať v konečnom dôsledku nežiaduci praktický dosah na deti, až budú dospievať a hľadať si vlastnú identitu. Nájdu ju len ťažko, ak nevedia, kto sú ich rodičia. Áno, v komunite deti zrejme vôbec netušili a možno ani teraz netušia, kto sú ich biologickí rodičia. Vodkyňa má v tejto komunite rozhodujúce slovo a všetci, vrátane detí, ju považujú za matku a vykajú jej. Týmto prístupom sa však porušuje Dohovor o právach dieťaťa (článok 7), ktorý okrem iného stanovuje, že každé dieťa má (...), ak je to možné, právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť. Domnievam sa, že tá v tejto skupine úplne absentuje.

Organizácia života v uzavretom náboženskom spoločenstve mnohokrát neberie ohľad na potrebu jej členov slobodne sa pohybovať a mať súkromie. Obyvatelia sú tak pracovne zaneprázdnení, že im neostáva čas na spoločné rozhovory a iné aktivity. A to platí aj pre manželov a ich deti, o ktoré sa tu stará niekto iný. Rodičia sa s nimi stýkajú len málo, ako uvádza bývalá členka spoločenstva: „Nemali sme súkromie a s deťmi som sa videla tak pol hodiny pred spaním - každý mal svoju prácu a úlohy s nimi písal niekto iný. Deti jednoducho nemajú svoju mamu ani svojho otca."

V koľkých rokoch (ba i mesiacoch) sa rodičom „odoberú" deti a dajú do starostlivosti niekoho iného sa dá ťažko povedať. Spomenutá bývalá členka sa stretla tiež s vyhrážaním Kujalovej, ktorá ju pre jej neposlušnosť chcela potrestať tým, že jej vezme ešte dojčenú dcérku. Výchova je tu kolektívna. Deti nemajú ani svoje hračky, tie patria všetkým a ony ich nemôžu mať pri sebe. Smú sa s nimi hrať len v tzv. hračkárni.

 

Záver


Podľa odborníkov voči veľkým sektám (munisti, scientológovia, svedkovia Jehovovi a i.) si česká spoločnosť už od revolúcie vybudovala určitú imunitu. Malé „nové" sekty majú síce menší dopad na celú spoločnosť, ale o to je horší ich vplyv na jednotlivca. Veľmi negatívny vplyv na jednotlivého človeka môže mať i život v náboženskej skupine Most k slobode. Túto skupinu možno označiť za sektu, lebo vykazuje niekoľko typických znakov, ako je napríklad vláda jedného guru, ktorý má moc nad svojimi prívržencami, elitárske vedomie, sústavná kontrola členov, udeľovanie sankcií za porušenie pravidiel, čierno-biele myslenie, veľké zmeny životného štýlu a pod. V tejto komunite je zrejmá značná závislosť od vodcu a izolovanosť členov. Takéto skupiny sú najnebezpečnejšie. Ako podotkol JUDr. Jan Chmelík z pražského Úradu služby kriminálnej polície a vyšetrovania, „závislosť a izolácia sa postupne môžu stať natoľko extrémne, že umožnia tie najotrasnejšie činy - hromadné vraždy či samovraždy."

Ostáva nezodpovedané, akú bude mať hnutie Most k slobode podobu a ako bude fungovať po smrti Kujalovej a potom, ako dospejú prvé deti. V tomto okamihu sa podľa expertov skupiny veľmi menia. Zmenu prinášajú práve deti prvých príslušníkov náboženských hnutí, tzv. druhá generácia. Tú tvoria ľudia, ktorí v hnutí vyrástli, a teda nemuseli priniesť žiadne obety pre to, aby sa stali jeho súčasťou. Zriedka preto prejavujú také nadšenie a mieru obetavosti ako predošlá generácia. Ak majú dovolené v spoločenstve zotrvať, stávajú sa pôvodcami aj nástrojmi premeny. Dúfajme, že k tejto premene spočívajúcej v otvorení sa voči okoliu a zmiernení ohrozenia jedincov dôjde aj v prípade tohto kontroverzného hnutia čo najskôr.

 

Literatúra a internet:

 
1. Budiž světlo - http://www.novoucestou.cz/wp-content/uploads/BUDIZ-SVETLO.pdf

2. Enroth, R.: Průvodce sektami a novými náboženstvími. Návrat domů, Praha 1994

3. Grombiříková, L.: Most ke svobodě. Rozhovor s Ing. Magdou Hauserovou. Dingir 2/1998 - http://www.dingir.cz/dingir/1998_2/clanky/D1998_2_16.html

4. Holmerová, L.: V zajetí sekty Vesmírných lidí. Mladá fronta Dnes, 2003

5. Chmelík, J.: Sekty. Kriminalistika (2008) - http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2003/03_02/chmelik.html

6. Martínek, R.: Hájovna se rozrůstá v sektářskou pevnost (2012a) - http://trebicsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/20120315_ji_hajovna-se-rozrusta-v-sektarskou-pevnost-xfnp.html

7. Martínek, R.: Sekta, která si staví hrad, je podezřelá z týrání dětí (2012b) - http://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/20120312_ji_sekta-ktera-si-stavi-hrad-je-podezrela-z-tyrani-deti.html

8. Martínek, R.: Stále se bojím, vysvětluje bývalá členka sekty Most ke svobodě (2012c) - http://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/20120314_ji_stale-se-bojim-rika-byvala-clenka-sekty.html

9. Martínek, R.: Týrání dětí v uzavřené sektě policie zatím neprokázala (2012d) - http://pelhrimovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/tyrani-deti-v-uzavrene-sekte-policie-zatim-neprokazala-20120524-i8uc-c7vq.html

10. Partridge, C.: Encyklopedie nových náboženství. Knižní klub, Praha 2006

11. Singer, M. T.: Sekten: Wie Menschen ihre Freiheit verlieren und wiedergewinnen können. Carl-Auer-Systeme, Heidelberg 1997

12. Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha 2008

13. Vojtíšek, Z. a kol.: Náboženské komunity. Komunitní způsob života přináší naděje i rizika. Dingir 3/2000

14. Vojtíšek, Z.: Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Alfa Publishing, Praha 2007

 

Poznámka:

 
1 Prvý lúč - obsahuje božskú vôľu, vieru, ochranu, silu, srdnatosť, moc a činorodosť. Jeho farba je kráľovská modrá s krištáľovo bielymi lúčmi. Veľké riadiace osobnosti tohto lúča sú Nanebovzatý majster, Maha Chohan El Morya, archanjel Michael a elohim Herkules;

Druhý lúč - predstavuje múdrosť, osvietenie, lásku a inteligenciu. Jeho farba je zlatožltá. Riadiace osobnosti sú Nanebovzatý majster Konfucius, archanjel Jofiel a elohim Kasiopeia;

Tretí lúč - jeho vlastnosti sú čistá božská láska, velebenie a tolerancia, krása a bratstvo. Jeho farba je ružová. Riadiace osobnosti sú Nanebovzatá majsterka Rovena, archanjel Chamuel a elohim Orion;

Štvrtý lúč - má základné vlastnosti čistotu, výstup nahor (nanebovzatie, nanebovstúpenie) a zostup k základom. Jeho farba je krištáľovo biela. Jeho riadiace osobnosti sú Nanebovzatý majster Serapis, archanjel Gabriel a elohim Claire;

Piaty lúč - obsahuje vyžarovanie pravdy, liečenie, sily sústredenia a svätenia. Jeho farba je zelená. Riadiace osobnosti sú Nanebovzatý majster Hilarion, archanjel Rafael a elohim Vista;

Šiesty lúč - obsahuje vibrácie mieru, služby, oddanosti a milosti. Jeho farba je rubínovo červená so zlatou. Riadiace bytosti sú Nanebovzatá majsterka Nada, archanjel Uriel a elohim Tranquilitas;

Siedmy lúč - obsahuje múdrosť, očisťovanie, premenenie, súcitnosť, milosrdenstvo, vzývanie a ceremoniál. Jeho farba je bledofialová. Jeho riadiace osobnosti sú Nanebovzatý majster Saint Germain, archanjel Zadkiel a elohim Arcturus. (Učenie Majstrov múdrosti. Kap. 4: Sedem svetových lúčov)