Prednedávnom prišla kolegyňa so zviazanými poslednými štyrmi ročníkmi Rozmeru a keď ich uložila ku ďalším dvom podobne hrubým zväzkom, premietli sa mi v mysli všetky tie roky redakčnej práce, za ktorými sa skrýva nemálo osudov, príbehov a duchovných zápasov zhmotnených v desiatkach zaujímavých článkov. No pozoruhodná je i pestrosť palety názorov a predstáv, ktoré odrážajú. Zrazu som si uvedomil, že človek je vo svojej podstate veľmi religiózny, Boh a viera v neho sú v ňom hlboko zakorenené a túžba po ňom je v nás nepochybne tiež. A hoci je v nejednom prípade zneužitá - ako sa o tom napokon často presviedčame aj na stránkach nášho časopisu -, nášmu životu vtláča transcendentný rozmer a robí ho tak zmysluplnejší a plnší.

„Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár," píše apoštol Pavol Korinťanom. Pokiaľ však trvá toto teraz, naše predstavy o Bohu v mnohom odzrkadľujú naše vnútro, sú akýmisi projekciami nás samých. Možno preto je tak mnoho ľudí zvedených a veria v niečo, resp. v niekoho, kto je iba ilúziou, preludom, ktorý mlčí. Pravý Boh je však živý, skutočný a nezávislý od našich predstáv. To len my ho do nich vtesnávame. Žiaľ, sú medzi nami i takí, ktorí sa nechajú oklamať falošnými mesiášmi, horliac za niečo, čo v skutočnosti existuje iba v ich víziách. A tie im často samozvaní boží vyvolenci veľmi obratne nanucujú. Preto je také dôležité vedieť, komu človek uverí, aby sa nestalo, že aj náš život bude iba slúžkou falošných a vykonštruovaných ideí poplatných v konečnom dôsledku iba tým, ktorí ich okolo seba priam bohorovne rozširujú.

Čas je relatívny pojem. Aj vydanie prvého čísla Rozmeru pred jedenástimi rokmi sa nám zdá už veľmi vzdialené, no na druhej strane čím sme starší, tým väčšmi pociťujeme, že život plynie čoraz závratnejším tempom. Dnes sme tu, no zajtra to už tak nemusí byť. A tak je mojím veľkým prianím do ďalších rokov, aby som stretával stále menej a menej sklamaných a zranených ľudí, ktorí s trpkosťou skonštatovali, že svoj život obetovali prázdnym a nereálnym cieľom.

A ak som predchádzajúci rok končil smutnou správou o zvýšení predplatného, aj keď iba miernom, dnes mám pre vás lepšiu správu: od tohto čísla bude mať Rozmer o štyri strany viac. Dúfam, že vám prinesú zaujímavé a poučné čítanie.